Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, wordt hij/zij door één van de ouders of verzorgers dagelijks vóór 8.30 uur telefonisch (0346- 262408) ziek gemeld.

Bij langdurige ziekte kan worden volstaan met de afspraak na een bepaalde termijn opnieuw contact op te nemen.

Voor meer informatie kunt u het Verzuimprotocol raadplegen.

In het verzuimprotocol staat ook de procedure voor het aanvragen van bijzonder verlof beschreven.

X