Aanmelden klas 2, 3 of 4

  1. Home
  2. Informatie voor ouders en leerlingen
  3. Aanmelden klas 2, 3 of 4

Aanmelden klas 2, 3 of 4

Wanneer je eerder op een andere school voor voortgezet onderwijs hebt gezeten kan je je aanmelden bij het Broeckland College. Voor toelating gelden daarbij wel een aantal criteria. Dit kan zijn omdat je denkt dat het Broeckland College beter bij je past dan je huidige school of omdat een van onderwijssoorten die we aanbieden beter bij je past.

Criteria voor toelating

1. Er moet plaats zijn in de leerweg/sector waar de leerling zich voor aanmeldt.
2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
3. De leerlingen die zich aanmelden voor de vierde klas moeten – aantoonbaar – voldoen aan de PTA eisen van het Broeckland College voor klas 3. Daartoe dient de afleverende school een PTA van het – door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren alsmede de alle gemaakte schoolonderzoeken/toetsen, werkstukken, et cetera. toe te zenden t.b.v. het examendossier.
4. De leerling heeft een onbesproken verleden m.b.t. agressie, schorsing(en), spijbelen, gedrag t.o.v. van medeleerlingen en gedrag t.o.v. personeel van de school.
De afleverende school dient -desgevraagd en met toestemming van de ouders- het complete leerling-dossier toe te zenden.

Andere belangrijke informatie over toelating

Het Broeckland College heeft een beperkt aantal plaatsen in genoemde leerjaren. Om het hele proces van aanmelden tot toelaten goed te organiseren dient aanmelden voor klas 2, 3 of 4 voor 1 mei te geschieden. Een gesprek met de huidige school van uw kind maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating.

Broeckland College
Menu
X