Aanmelden klas 2, 3 of 4

Aanmelden klas 2, 3 of 4

Wanneer je eerder op een andere school voor voortgezet onderwijs hebt gezeten, maar op zoek moet naar een andere school, kan je huidige school je aanmelden bij het Broeckland College. Dit kan zijn omdat het Broeckland College beter bij je past dan je huidige school of omdat een van de leerwegen die we aanbieden beter bij je past.

Als je een andere school zoekt in verband met een verhuizing vanuit een andere regio, dan kan een ouder/verzorger contact opnemen. Voor toelating gelden daarbij wel een aantal criteria.

Criteria voor toelating

1. Er moet plaats zijn in de leerweg/sector waar de leerling zich voor aanmeldt.2. De leerling moet passen in de groep waarin hij/zij wordt geplaatst.
3. De leerling heeft een volledig ingevuld OPP door de aanleverende school. De aanleverende school dient -desgevraagd en met toestemming van de ouders- het complete leerling-dossier toe te zenden. Het OPP kan bepalend zijn bij de toelating.
4. De leerling die zich aanmeldt voor de vierde klas moet een PTA gevolgd hebben, die aansluit bij het PTA van het Broeckland College van klas 3. Daartoe dient de aanleverende school een PTA van het -door de leerling- afgeronde leerjaar aan te leveren t.b.v. het examendossier. Als het nodig is kan er een opdracht volgen om het examendossier volledig te maken.

Andere belangrijke informatie over toelating

Het Broeckland College heeft een beperkt aantal plaatsen in genoemde leerjaren. Om het hele proces van aanmelden tot toelaten goed te organiseren is het belangrijk om het aanmelden voor klas 2, 3 of 4 vóór 1 mei te doen. Een gesprek met de huidige school van uw kind maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
De toelatingscommissie beslist over de definitieve toelating.

Broeckland College
X