LOB

LOB op het Broeckland College

LOB wordt in elk leerjaar aangeboden. Het doel van loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) is om leerlingen te helpen bij de ontwikkeling van hun loopbaancompetenties en bij het maken van keuzes. Die competenties bieden handvatten zodat leerlingen op basis daarvan loopbaankeuzes leren maken voor nu en hun toekomstige loopbaan. In totaal zijn er vijf loopbaancompetenties. Aan de hand van de loopbaancompetenties is het LOB-programma opgezet.

Vijf loopbaan competenties

Kwaliteitenreflectie: wie ben ik, wat kan ik?

Motievenreflectie: wat wil ik, wat drijft mij?

Werkexploratie: welk soort werk past bij mij?

Loopbaansturing: wat wil ik worden?

Netwerken: wie kan mij daarbij helpen?

De leerlingen werken op veel verschillende manieren en momenten aan de loopbaancompetenties. In klas 1 en 2 werken de leerlingen tijdens het mentoruur aan opdrachten uit de LOB-methode. Ook voert iedere leerling minimaal één keer per jaar een LOB-gesprek met zijn mentor. Een aantal van de gemaakte opdrachten en een verslag van het LOB-gesprek bewaart de leerling in zijn portfolio op Magister.

PPO 

De leerlingen van klas 2 gaan ook buiten het mentoruur met LOB aan het werk. Twee uur per week krijgen de leerlingen PPO. PPO staat voor praktische profiel oriëntatie. In blokken van een aantal weken maken de leerlingen kennis met de verschillende profielen binnen onze school. Aan de hand van de PPO-lessen kunnen de leerlingen een keuze maken voor klas 3. De leerlingen in klas 2 maken ook een beroepskeuze- en interessetest. De LO-leerlingen maken in klas 2 kennis met het bedrijfsleven. Zij lopen allemaal een snuffelstage bij een bedrijf dat zij zelf mogen kiezen.

Profielkeuze klas 2

In klas 3 hebben alle leerlingen een profiel gekozen. De vakken die de leerlingen volgen zijn aangepast op de keuze van het profiel. Tijdens het mentoruur wordt net als in klas 1 en 2 gewerkt aan LOB-opdrachten voor in het portfolio. De mentor houdt meerdere LOB-gesprekken met de leerlingen. De verslagen van deze gesprekken bewaart de leerling in zijn portfolio. Tijdens het derde jaar is er ook een LOB-gesprek waarbij de ouders aanwezig moeten zijn. Tijdens de profiellessen worden gastlessen gegeven door mensen uit het bedrijfsleven. Ook gaan de leerlingen op bezoek bij bedrijven. Op die manier krijgen de leerlingen een beeld van de beroepen die binnen het gekozen profiel passen. Leerlingen van klas 3 lopen stage binnen het gekozen profiel en maken kennis met het werkveld.

Keuze vervolgopleiding

In klas 3 beginnen de leerlingen zich te oriënteren op een vervolgopleiding. In klas 4 maken de leerlingen een definitieve keuze. De leerlingen van de bovenbouw bezoeken de opleidingenmarkt op het Broeckland College. MBO-scholen staan hier met een stand en kunnen alles vertellen over de opleidingen die zij aanbieden. Ook kunnen zij vertellen hoe de dagen eruit zien op het MBO. De opleidingenmarkt vindt plaats op donderdag 9 november 2023. Leerlingen kunnen op eigen initiatief open dagen bezoeken en deelnemen aan doedagen.

Stage 

In klas 4 lopen alle basis- en kaderleerlingen één dag per week stage. De leerlingen werken tijdens deze stage mee in een bedrijf. Ook maken zij opdrachten die zij krijgen vanuit school. Iedere leerling krijgt een stagebegeleider toegewezen. De stagebegeleider bezoekt de leerling op de stageplaats en beoordeelt de leerling.

Profielwerkstuk TL

Alle leerlingen van de theoretische leerweg werken in klas 4 aan het profielwerkstuk. De leerlingen stellen een hoofdvraag op en doen onderzoek binnen een profiel. De leerlingen moeten voor het profielwerkstuk verplicht een dag meedraaien op het MBO. Ook gaan de leerlingen een week op stage. De ervaringen die zij tijdens de stage opdoen kunnen worden gebruikt in het profielwerkstuk. Op 13 maart 2024 presenteren alle leerlingen het profielwerkstuk aan hun ouders en docenten.

Aanmelden vervolgopleiding

Alle vierdejaars moeten voor 1 april 2024 ingeschreven zijn bij hun vervolgopleiding. Meer informatie over het aanmelden bij de vervolgopleiding krijgen de leerlingen via de mentor. Na het aanmelden vullen de leerlingen het digitaal doorstroomdossier (DDD) in. In klas 4 ronden de leerlingen het LOB-portfolio af, waar zij vier jaar lang aan gewerkt hebben.

Informatie en data die nodig zijn voor de keuze van een vervolgopleiding en het aanmelden bij een vervolgopleiding komen binnenkort op de site.

Contact 

Mw. S. Leijen, decaan
[email protected]

Aangeboden profielen

Economie en Ondernemen (E&O)

Groen

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)

Mobiliteit en Transport (M&T)

Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Zorg en Welzijn (Z&W)

Voor meer informatie over deze profielen kunt u door hier te klikken de brochure downloaden.

X