Schoolorganisatie

School bestuur

Het Broeckland College valt onder het bevoegd gezag van de Willibrord Stichting Utrecht. Deze stichting behartigt de belangen van scholen voor christelijk- en katholiek onderwijs in de regio Utrecht.

Schoolleiding

De directie bestaat uit:

dhr. G. van Hoek, algemeen directeur

dhr. J.J.J. Deurloo, adjunct directeur

Afdelingsleiders

Er is één afdelingsleider per leerjaar. Lichte Ondersteuning heeft één afdelingsleider voor de onderbouw en twee afdelingsleiders voor de bovenbouw. De afdelingsleiders voor de verschillende leerjaren zijn:

LO 1 en 2 – dhr. E. van der Meulen
LO 3 – mw. D. Fronik
LO 4 + LWT – dhr. C.J. Karsemeyer
VMBO 1 – mw. A.M. Vader
VMBO 2 – dhr. B. van Barneveld
VMBO 3 – dhr. H.W. La Nooy
VMBO 4 – mw. J. Brouwer
X