Wifi gegevens

Wifi voor leerlingen

Leerlingen kunnen gebruik maken van wifi binnen school.
Er is een klein deel van de bandbreedte voor de leerlingen opengesteld.

Het zal wel eens voorkomen dat de school de hele bandbreedte nodig heeft. Daardoor kan het bereik van de wifi voor leerlingen ook wel eens wat minder zijn.

We gaan er natuurlijk wel van uit dat smartphones e.d. in het leslokaal niet gebruikt worden zonder de toestemming van de leerkracht.

Wifi code
BrixMag!# voor BR_LEERLING_INTERNET

X