Aanmelden

  1. Home
  2. Informatie voor ouders en leerlingen
  3. Aanmelden

Informatie aanmelden

Heb je de website bekeken, ben je op de open dag en/of op de open lesmiddag geweest? Past het Broeckland College bij je! Zorg er dan voor dat je bij ons wordt aangemeld. Hoe dat moet, kan je hieronder lezen.

POVO procedure

Voor de aanmelding van onze leerlingen volgen wij de POVO procedure Stichtse Vecht (www.naarhetvo.nl/procedure). Alle leerlingen moeten voor .. …… 2023 aangemeld zijn. De basisschool verzorgt te allen tijde de aanmelding. Ouders kunnen hun kind dus niet zelf aanmelden.

Aangemeld en dan?

Zodra de leerling bij ons aangemeld is, krijgen de ouders/verzorgers hiervan een bevestiging. Vervolgens bekijken wij de dossiers van de leerlingen en neemt de toelatingscommissie een besluit.
Half april ontvangen de ouders van ons een brief met daarin vermeld of de leerling is aangenomen. Deze brief is tevens een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op .. …. 2023.

Open dag

Wil je een kijkje nemen binnen onze school? Bezoek dan de opendag website. We organiseren op  woensdag 23 november 2023 een open middag op aanmelding en zaterdag 21 januari 2023 (onder voorbehoud) om 11.00 uur een open dag.

Open lesmiddag

De open lesmiddag is dit schooljaar op woensdag 25 januari 2023 van 14.00 uur – 16.00 uur (onder voorbehoud). Hou de opendag website in de gaten voor meer informatie en deelname.

Aantal plaatsen klas 1

Voor VMBO 1: minimaal 125
Voor Lichte Ondersteuning (LO) 1: minimaal 60

Contact
Mw. A.M. Vader: afdelingsleider VMBO 1, BBL, KBL en MAVO
Dhr. E. van der Meulen: afdelingsleider LO 1

Schoolboeken

Schoolboeken bestellen gaat via Iddink. Hier is daarover meer informatie te vinden.

Broeckland College
X