Klas B24, B25 en B26: aanvulling nieuwsbericht 6

In dit bericht aanvullende informatie voor nieuwsbrief 6

Op 31 mei heeft u een nieuwsbericht ontvangen waarin onder andere normen voor overgang naar klas 3 en bepaalde niveaus stonden.

Een oplettende ouder heeft mij erop geattendeerd dat een zin op meerdere manieren gelezen kon worden. Het betreft de zin: “Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, wiskunde en Engels gemiddeld voldoende.”
Het is zo dat deze vakken afzonderlijk gemiddeld voldoende moeten staan.

Daarnaast wil ik u informeren dat wij achter de schermen druk aan het nadenken zijn over het Broeckland College als een mobielvrije school. Zoals u wellicht uit het nieuws hebt opgevangen is de wet- en regelgeving over dit onderwerp aangepast en worden scholen geacht hier gehoor aan te geven. Daar komt bij dat we een duidelijke toename signaleren van ruzies en problemen die onze school binnenkomen onder invloed van het telefoongebruik.
Denk aan het ongewenst filmen van leerlingen en docenten, cyberpesten, online anoniem nare dingen posten, het filmen van ruzies en deze online delen, enz.
Ook vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen weer met elkaar in gesprek gaan en minder achter hun scherm zitten.
Al met al redenen genoeg om te onderzoeken of een volledig mobielvrije school passend is voor Broeckland. U wordt hierover verder geïnformeerd.
En wellicht niet bij iedereen bekend: u als ouder/verzorger bent verantwoordelijk wat er gebeurt op de mobiel van uw kind. Mocht u dit niet doen, dan raad ik aan hierover in gesprek te gaan en afspraken over te maken.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 [email protected]

Deel dit bericht
X