Bovenbouw: nieuwsbrief 8

In dit bericht informatie over het inleveren van stageverslagen, herkansingen, toetsweek klas 3 en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze brief de laatste mededelingen over de laatste schoolweken en de afronding van dit jaar.

Voor klas 4 zijn de examens en het gala achter de rug. We wachten met spanning op de resultaten.
Klas 3 is op reisweek. Ze zijn met veel enthousiasme vertrokken.

Uitslag dag
Woensdag 12 juni komen de resultaten binnen. Vanaf 11 uur word je gebeld door je mentor, met hopelijk goed nieuws. Als je geslaagd bent, verwachten we je om 13.00 uur op de bovenbouw om je te feliciteren en je cijfers in ontvangst te nemen.

Ben je nog niet geslaagd, dan verwachten we je om 14.00 uur op school met een ouder of verzorger. We bespreken dan of en welke mogelijkheden er zijn om alsnog te slagen.

Herkansingen
De eventuele herkansingen zijn voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 17 t/m 21 juni. De uitslag hiervan is uiterlijk 24 juni bekend, maar waarschijnlijk eerder.
De herkansingen van de theoretische leerweg zijn van 18 t/m 25 juni. De uitslag hiervan is op 2 juli.

Stageverslagen klas 3 en 4
Zowel leerlingen klas 3 als klas 4 moeten hun verslagen nog inleveren. Doe dit zo spoedig mogelijk, maar voor 12 juni. Het niet inleveren heeft consequenties voor je overgang of voor je diplomering.

Diplomering
De diplomering van de basis-en kaderleerlingen is op woensdag 26 juni voor alle geslaagde basis- en kaderleerlingen. De diplomering van de T4 vindt plaats op woensdag 3 juli, ook voor de leerlingen die geslaagd zijn na een herkansing. De uitnodiging voor de diplomering ontvang je op 12 juni, bij het ophalen van je cijfers.

Toetsweek klas 3
Vanaf woensdag 26 juni tot en met 3 juli is er een toetsweek periode 3.5. Deze toetsweek bestaat uit schriftelijke en praktische toetsen en ‘Het Taaldorp’ voor de moderne vreemde talen. Tijdens alle lessen hebben de leerlingen zich hierop voorbereid. Op de site van Broeckland staan de PTA’s waarin beschreven staat wat er getoetst wordt. Deze kunt u hier vinden: PTA bovenbouw.
Het toets-rooster is zichtbaar in de agenda van Magister.

Tijdens de toetsweek gelden de schoolregels, maar hebben we ook aanvullende afspraken:

  • Alle praktische opdrachten zijn ingeleverd voor aanvang van de toetsweek.
  • Je bent 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal.
  • Bij ziekte belt een ouder naar school om je af te melden voordat de toets begint. De gemiste toets kun je dan op donderdag en/of vrijdag inhalen.
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Als je klaar bent met de toets, mag je zachtjes het lokaal verlaten. Bij een 1-uurs toets mag je pas na 30 minuten na start van de toets weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant bij de schoolleiding verteld hebben wat er is gebeurd, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

In het examenreglement, dat je kunt vinden op de website van school, staan alle regels rond het schoolexamen en het centrale examen.

Mediatheekboeken
Nog niet alle leerlingen hebben hun mediatheekboeken ingeleverd. Diegene hebben een bericht gekregen van mevrouw Bijlenga met de vraag ze zo snel mogelijk in te leveren, zodat andere leerlingen ze ook kunnen lezen.

Schoolboeken klas 3 en schoolboeken + kluissleutel inleveren klas 4
Het inleveren van de schoolboeken en de kluissleutel is op maandag 8 juli.
Alle leerlingen klas 3 leveren de boeken in van 9.00 tot 9.15 uur op de bovenbouwlocatie.
Klas 4 levert de boeken en hun kluissleutel in op de onderbouwlocatie. De basisleerlingen van 8.30 tot 9.00 uur De kaderleerlingen van 9.00 tot 9.15 uur en de T-leerlingen van 9.15 tot 9.30.
Kom op tijd; een nazending is voor eigen kosten.

Via Iddink zal er een mail gestuurd worden met daarin de inlever instructies. De afspraak wordt ook in Magister gezet.

Overgangsvergaderingen
Op maandag 8 en dinsdag 9 juli zijn de overgangsvergaderingen; deze duren de hele dag. Indien nodig zal de mentor contact opnemen.

Afsluiting
Op vrijdag 12 juli om 9.00 uur worden de leerlingen verwacht op de bovenbouwlocatie voor de afsluiting van het schooljaar en het ophalen van je rapport.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik, afdelingsleider 3 VMBO L
C.J. Karsemeijer, afdelingsleider 4 VMBO LWT/LO
H.W. La Nooy, afdelingsleider 3 VMBO
J. Brouwer, afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X