Vmbo 1 (B13, B14, B15): nieuwsbrief april

In dit bericht informatie over de afname van Cito, klassenindeling volgend jaar, beleid mobieltjes en meer.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze weg wil ik u op de hoogte stellen van de ontwikkelingen betreffende Vmbo 1. Na de vakantie gaan we de laatste periode in en daarna zit het eerste Broecklandjaar er alweer op voor uw kind.

Focusweek taal
Na de meivakantie zullen wij starten met de focusweek “taal”. Deze week wordt hier bij alle lessen aandacht aan besteed. De nadruk zal hierbij gelegd worden op het gebruik van hoofdletters, punten en bladvulling. Leerlingen kunnen hierbij punten verdienen en aan het eind van de week zijn er leuke prijzen te winnen voor de leerlingen. Wij merken dat het nodig is om hier de komende tijd de nadruk op te leggen. Niet in de laatste plaats, omdat de leerlingen bij het eindexamen, over 3 jaar, hier ook op beoordeeld gaan worden en wij merken dat dit er niet bij iedere leerling even goed in zit.

Cito
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 mei zullen wij wederom de Cito-toetsen bij de leerlingen afnemen. Dit gaat op dezelfde manier als de toetsen die we aan het begin van het jaar hebben afgenomen. De uitslag van de toetsen zal bij het eindrapport meegegeven worden.

Natuur/scheikunde B14 en B15
Zoals u wellicht gehoord heeft van uw kind heeft de heer van der Horst (tijdelijk) de lessen NASK overgenomen van de heer de Vos. De heer van der Horst geeft ook aan andere klassen NASK en was al verbonden aan onze school. De thuissituatie van de heer de Vos is gelukkig iets verbeterd en wij zien hem dan ook alweer geregeld op school. Voor de continuïteit van de lessen zal de heer van der Horst de komende periode de lessen blijven verzorgen.

Klassenindeling leerjaar 2
Geregeld wordt door leerlingen de vraag gesteld of de huidige eerste klassen volgend jaar door elkaar gaan. Deze kans bestaat inderdaad, maar niets is nog zeker. Dit hangt samen met het aantal nieuwe leerlingen. Zodra hier meer over bekend is zal ik u hierover informeren.

Mobieltjes
Momenteel zijn wij bezig met het bekijken van ons beleid ten aanzien van de mobieltjes. Wij hebben hier nog geen beslissing over genomen, maar wij achten de kans groot dat er in het nieuwe schooljaar e.e.a. verandert omtrent het gebruik van de mobieltjes. Uiteraard houden wij u ook hiervan op de hoogte.

Nieuwbouw
Onze nieuwe school begint al duidelijk vorm te krijgen. De bouw gaat voorspoedig en we zien dan ook enorm uit naar de school. Ook het weer samen in één gebouw zitten met al onze leerlingen en collega’s is iets waar wij erg naar uitkijken. We zullen nog even geduld moeten hebben, maar we zien zeker al een mooi gebouw tevoorschijn komen.

Voor nu wil ik u alvast een fijne vakantie wensen en mocht u vragen hebben, mail mij dan gerust.

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
X