Vmbo 2 (B23 t/m B26): nieuwsbrief 5

In dit bericht informatie over de wisseling van docent Nederlands, de online mentorouderavond en meer.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze nieuwsbrief licht ik u in over de wisseling van de docent Nederlands van de klas van uw kind, de aankomende online mentorouderavond en waar van toepassing een herinnering voor de profielkeuze.

Wisseling docent Nederlands
Na de meivakantie komt onze vaste docent Nederlands weer terug van zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Zij zal de klassen B23, B24, B25 en B26 Nederlandse les gaan geven. Haar naam is mevrouw Smits en zij is via mail bereikbaar via [email protected] en via het telefoonnummer van school. Uiteraard heeft er een overdracht plaatsgevonden tussen de huidige docent en mevrouw Smits zodat er een soepele overgang plaatsvindt.

Dhr. de Vos
Dhr. de Vos (docent NASK B23 en B24, mentor B23) is langere tijd afwezig geweest vanwege een privésituatie. Deze week is hij weer begonnen met een aantal lessen verzorgen. De verwachting is dat de hoeveelheid lessen toe gaat nemen. Voor mentorzaken kunt u voorlopig nog bij mij terecht.

Online mentorouderavond
Het einde van het jaar komt snel dichterbij. Veel kinderen zijn extra hard aan de slag om over te gaan om het niveau te behalen wat bij hen past (dit betreft B24, B25, B26).
Op 21 mei is er de mogelijkheid om de mentor online via Teams te spreken. Op 14 mei ontvangt u hier een aparte uitnodiging voor met daarin een link om u in te schrijven.
Het is van belang om u in te schrijven als er nog twijfels zijn over overgang of over welk niveau passend is.

Herinnering profielkeuze
Veel kinderen (of ouders) hebben de profielkeuze doorgegeven. Maar nog niet iedereen. Doorgeven kan tot en met 13 mei. De link om dit door te geven is:
Klas B23: https://forms.office.com/e/sRefZW6DD6
Klas B24, B25 en B26: https://forms.office.com/e/P282U3aazb

Na 26 april begint de meivakantie. De school zal twee weken niet bereikbaar zijn. Ik wens alle leerlingen en waar van toepassing u uiteraard een hele prettige vakantie.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2
[email protected]

Deel dit bericht
X