Klas 3: nieuwsbrief 6

In dit bericht informatie over de herkansingen, de LOB-gesprekken, de SE-week en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze nieuwsbrief graag uw aandacht voor de herkansingen, de LOB-gesprekken, Se week 3.4,
stage, projectweek, planning/ belangrijke data aankomende tijd.

Herkansingen
Elke periode, na het zichtbaar maken van de behaalde resultaten, is er een mogelijkheid om één vak
te herkansen. Het zou fijn zijn als u dit samen voor het invullen van de herkansing met uw zoon/
dochter bekijkt. Dan kan uw kind de juiste keuze maken. In het PTA op de site, kunt u zien of de toets
een PTO en/of een PTA-toets is. Een PTO is een toets om de overgang van klas 3 naar klas 4 te
beoordelen. Een PTA is een toets, waarvan het cijfer meegaat naar klas 4.
De herkansingsaanvraag is vanaf het zichtbaar worden van de cijfers tot en met de maandag daarna
tot 16.00 uur aan te vragen, daarna is de aanvraag niet meer mogelijk.
broeckland.nl/informatie-voor-ouders-en-leerlingen/examens-en-pta/klas-3/

LOB gesprekken
Dinsdag 26 maart en eventueel woensdag 27 maart zijn de LOB-gesprekken (presentaties) tussen
leerlingen, ouders en mentor. Mocht u de uitnodiging hiervoor nog niet hebben ontvangen zal dat
spoedig volgen, uiterlijk woensdag 13 maart.
LET OP! DEZE AVOND VINDT PLAATS OP DE ONDERBOUWLOCATIE, Broekdijk Oost 28a, naast de
Stinzenhal.

SE 3.4
2-5 april 2024
Op dinsdag 2 april begint de 4e toetsweek voor klas 3, periode 3.4.
Begin op tijd en zorg voor een goede voorbereiding! Zie PTO/PTA link hierboven!

Stage klas 3
Maandag 8 t/m vrijdag 12 april is de tweede stage week van klas 3. De mentoren zijn vanaf december
druk bezig geweest de leerlingen aan te sturen. Maandag 11 maart a.s. is de uiterlijke inleverdatum
voor het ingevulde stageformulier. Het is belangrijk dat deze tijdig wordt ingeleverd. Anders zal de
stage in de meivakantie afgerond moeten worden. Ook bij ziekte of verzuim, is het nodig dat de uren
ingehaald worden.

Projectweek klas 3
De week vóór de meivakantie, maandag 22 t/m 26 april, heeft klas 3 een Projectweek. De leerlingen
zijn reeds bezig met de voorbereidingen. Het zou leuk zijn als jullie thuis hiernaar vragen. Tijdens het
project gaan de leerlingen van de profielen BWI, M&T, PIE en Z&W op donderdag 25 april op excursie
naar het Omniversum. Deze excursie staat in het teken van Duurzaamheid. Alle leerlingen van klas 3
hebben ook een periodeafronding voor het vak KCKV.

Tevredenheidsonderzoek
We willen ook graag weten hoe u de school in de dagelijkse praktijk ervaart. Daarom nemen we deel
aan een grootschalig onderzoek naar oudertevredenheid. U heeft een uitnodiging ontvangen om
deze in te vullen op 15 februari jl. We stellen het bijzonder op prijs als u deelneemt aan het
onderzoek en de vragenlijst vóór 26 april invult.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik, afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy, afdelingsleider 3 VMBO

Deel dit bericht
X