Vmbo 1: nieuwsbrief februari (B13, B14, B15)

In dit bericht informatie over het schoolfeest, een dag geen school na de voorjaarsvakantie, Engels voor B13, ziekmelden en meer.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

En zo zijn we alweer bij de voorjaarsvakantie aangekomen. De helft van het eerste jaar zit er alweer op en heel langzaam gaan wij richting het voorjaar.

Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande.

Schoolfeest
Zoals u in een eerdere mail heeft kunnen lezen vindt op donderdag 15 februari ons onderbouwfeest plaats. Alle informatie vindt u in deze eerder gestuurde mail.

Engels
Na de voorjaarsvakantie start mevrouw Colak voor de lessen Engels aan de B13. De leerlingen zien de lessen Engels in hun rooster staan. Wij verwachten uiteraard dat zij hun spullen voor Engels weer in orde zullen hebben.

Maandag 26 februari
In verband met een studiedag zijn alle leerlingen de maandag na de voorjaarsvakantie vrij. De lessen starten weer op dinsdag 27 februari.

Afmelden van uw kind.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden de les niet kan volgen, dan kunt u dit melden via het schoolnummer (0346-262408). U krijgt dan een van onze conciërges of de administratie aan de telefoon. Het ziekmelden liever niet via de afdelingsleider doen.

Te laat komen
Wanneer uw kind te laat is, dan moet hij/zij zich doorgaans de volgende dag een half uur voordat de les begint melden bij de afdelingsleider. Dit komt in magister te staan. Ik wil hierbij opmerken dat “verslapen” geen geoorloofd verzuim is. De leerling die zich verslaapt zal zich dan ook gewoon moeten melden de volgende dag.

Wanneer een leerling met grote regelmaat te laat is, dan zien wij ons genoodzaakt om dit te melden bij de leerplicht. Te laat komen wordt gezien als spijbelen.

Huiswerk en/of boeken/laptop vergeten
Wanneer een leerling regelmatig het huiswerk vergeet of de boeken/laptop vergeet mee te nemen, dan ontvangt u hier een brief over. Doel hiervan is dat u thuis met uw kind in gesprek gaat over het nut van het in orde hebben van de spullen. Het niet in orde hebben van de spullen komt de cijfers van uw kind niet ten goede. Recentelijk zijn wij begonnen met het verzorgen van de cursus “boeken en/of huiswerk vergeten”. Deze cursus wordt gegeven door de medewerkers van het meldlokaal. De cursus is zeker niet bedoeld als straf, maar wel om de leerlingen te helpen om hun spullen in orde te hebben. Vragen als ‘wat heb je nodig, hoe komt het dat, waar kunnen wij bij helpen, etc’ zullen aan de orde komen. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en heeft een verplicht karakter.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij uiteraard mailen of bellen.

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
X