Vmbo 1: nieuwsbrief oktober

In dit bericht informatie voor klas B13 t/m B15 over bijles, afspraken, cijfers en meer

Beste ouder(s)/verzorger(s),

We mogen bijna gaan genieten van een welverdiende herfstvakantie. De eerste periode op de nieuwe school zit er bijna op en we kunnen inmiddels spreken van “echte” Broecklandleerlingen. Veel van onze nieuwe leerlingen hebben hun plekje al aardig gevonden en dat is fijn. Sommige leerlingen hebben een wat langere aanlooptijd nodig, maar daar werken we hard aan met elkaar.

Afspraken
Wij weten dat het op de basisschool vaak gebruikelijk is om even naar binnen te lopen en een vraag te stellen of iets mede te delen aan de leerkracht. Op het voortgezet onderwijs is dat anders. Wij ontvangen ouders op afspraak. Dat betekent dat het niet gebruikelijk is dat ouders zonder afspraak naar binnen komen. Wij vragen u dan ook nadrukkelijk om dit niet te doen. Er is altijd gelegenheid om contact te hebben met een docent, maar dit is uitsluitend op afspraak. Ook is het niet de bedoeling om uw kind tot in de school te brengen of op te halen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om dit te respecteren.

Te laat komen
Het wordt weer herfst en dat betekent dat er meerdere leerlingen met het openbaar vervoer naar school komen. Wij weten dat er af en toe bussen/treinen uitvallen. Hier houden wij rekening mee. Zeker voor wat betreft de leerlingen die verder weg wonen dan Breukelen en Maarssen.
Wanneer uw kind zich verslaapt, dan valt dit ook onder te laat komen en moet uw kind hiervoor terugkomen. Wanneer kinderen ouder zijn dan 12 jaar zijn zij in principe voor de leerplicht wet zelf verantwoordelijk voor het op tijd op school komen.

Cijfers
De eerste cijfers beginnen binnen te komen. Gelukkig zijn de cijfers van bijna alle leerlingen prima in orde. Een enkele leerling heeft de slag van het leren nog niet helemaal te pakken en moet daarbij (nog) geholpen worden. Wij vragen u dan ook om uw kind hier zo goed mogelijk bij te begeleiden. Tijdens de mentorlessen wordt hier ook aandacht aan besteed. Uw kind kan natuurlijk ook altijd bij de vakdocent terecht. Begin december ontvangen de leerlingen hun eerste echte cijferrapport. Hier zijn ook ouderavonden aan verbonden waarbij u met vakdocenten kunt spreken.

Bijles
Na de vakantie zal er gestart worden met bijlessen. Ik zal u in een volgende mail hier verder over informeren. De bijles zal in eerste instantie voor de vakken wiskunde en Natuur & Gezondheid zijn.

Laptops
Inmiddels zijn we begonnen met het in gebruik nemen van de laptops. Wij vragen u met klem om met uw kind te bespreken dat de laptop opgeladen moet zijn voordat hij/zij naar school komt. Is de laptop niet opgeladen dan wordt dit genoteerd als materiaal vergeten. Ook vragen wij u om er samen voor te zorgen dat de updates gedaan zijn. Wij werken op school met laptops en dit betekent dat wij van iedere leerling verwachten dat hij/zij een goed werkende laptop heeft. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit het geval is.

Archeon
Op dinsdag 24 oktober zullen wij met alle eerste klas leerlingen naar het Archeon gaan. Hier zullen de leerlingen een rondleiding krijgen en een aantal opdrachten voor M&M moeten doen. Wanneer de leerling door ziekte afwezig is, dan zullen zij een vervangende opdracht krijgen na deze dag.
Wij gaan met bussen richting Alphen a/d Rijn. De leerlingen moeten zich om 8.30 uur op school verzamelen en wij zullen rond 15.30 uur weer terug zijn op school. De leerlingen nemen zelf eten en drinken mee en een pen/potlood. Eventueel wat geld om iets te eten te kopen. Wij hopen op een hele gezellige dag.

Voor nu wil ik u een prettige vakantie wensen en mochten er vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
B13: [email protected] (mw. van der Meulen)
B14: [email protected] [email protected]
B15: [email protected]

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
X