Bovenbouw: nieuwsbrief 2

In dit bericht informatie over stage, driehoeksgesprekken, opleidingenmarkt, de reisweek voor klas 3 en meer

Beste leerling, ouder, verzorger,

Na de eerste weken zijn de leerlingen zich nu aan het voorbereiden op de komende toetsen. In deze nieuwsbrief staat hierover belangrijke informatie.

Toetsweek
Vanaf 9 tot en met 13 oktober is de eerste toetsweek van dit schooljaar. Tijdens alle lessen zijn leerlingen zich hierop aan het voorbereiden. De vakdocenten en/of mentoren bespreken met de leerlingen hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Op de site van Broeckland staan de PTA’s waarin beschreven staat wat er getoetst wordt. Deze kunt u hier vinden: PTA bovenbouw

Tijdens de toetsweek gelden de schoolregels, maar hebben we ook aanvullende afspraken:

  • Je bent 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal.
  • Bij ziekte belt een ouder naar school om je af te melden voordat de toets begint. De gemiste toets kun je dan op donderdag (klas B4 en K4) of vrijdag inhalen (klas 3 en T4). Heb je meer toetsen gemist door ziekte, dan maakt de afdelingsleider aparte afspraken met je.
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Als je klaar bent met de toets, mag je zachtjes het lokaal verlaten. Bij een 1-uurs toets mag je pas na 30 minuten na start van de toets weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant bij de schoolleiding verteld hebben wat er is gebeurd, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

In het examenreglement, dat je kunt vinden op de website van school, staan alle regels rond het schoolexamen en het centrale examen.

Inleveren opdrachten via Magister
Opdrachten die digitaal ingeleverd moeten worden voor een beoordeling of cijfer, moeten altijd ingeleverd worden via OPDRACHTEN in Magister. Opdrachten die op een andere manier worden ingeleverd, worden beschouwd als niet ingeleverd.

Uitzondering hierop zijn filmpjes voor bijvoorbeeld de Cooking Vlog van Engels en Duits. Deze moeten via WETRANSFER ingeleverd worden. Zorg dan wel dat je bij het kopje bericht je naam en je klas vermeldt. Via WETRANSFER krijg je een mail als het bericht is afgeleverd en als het bericht is gedownload door de docent. Op deze manier kun je zelf controleren of het goed is gegaan.

 

Cijfers in Magister
De leerlingen van klas 4 kunnen vanaf dit moment hun cijfers van klas 3, die meetellen voor hun examendossier, zien in Magister. Deze zouden gelijk moeten zijn aan het gemiddelde PTA cijfer van vorig jaar. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met je afdelingsleider.

De cijfers van deze periode zijn nog niet zichtbaar. Deze worden zichtbaar, zodra docenten de toetsen van de toetsweek hebben nagekeken en besproken met de leerling. Op donderdag 26 oktober wordt de cijferadministratie ‘opengezet’ voor de leerlingen. Vanaf dat moment kunnen ook de herkansingen worden opgegeven. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief.

Stage klas 3
In de brief over de stage staan meerdere fouten. Excuses hiervoor.
De juiste datum voor de tweede stage periode is: maandag 8 april t/m vrijdag 12 april
Op de tweede bladzijde van het document staat bovenaan vermeld vrijdag 14 november t/m 18 november. Dit moet zijn maandag 13 november t/m vrijdag 17 november voor de B3 en K3 en maandag 20 t/m vrijdag 24 november voor de T3.

Denken jullie aan het tijdig inleveren van de stageovereenkomsten. De afspraak is aankomende vrijdag 29 september. Lukt het niet; maak dan met je mentor een nieuwe afspraak.

 

Stage klas 4
In totaal lopen leerlingen van de B4 en K4, zeventien keer op vrijdag stage. Door ziekte kan het zijn dat je een stagedag mist. We hebben afgesproken dat je twee stagedagen mag missen om aan de eisen te voldoen. Heb je meer stagedagen gemist, dan moeten de dagen ingehaald worden.

In de herfstvakantie hoeft een leerling geen stage te lopen. Hoewel het stagebedrijf hiervan op de hoogte is, moet een leerling dit goed communiceren met het bedrijf. Dit is wel een mooie gelegenheid om een stagedag in te halen.

 

Aanpassingen rooster bij absentie docenten
Op dit moment hebben we te maken met veel zieke leerlingen en docenten. De roostermakers proberen zo goed mogelijk een passend rooster te maken. Zij zijn de enige die het rooster kunnen aanpassen. Vooral voor de leerlingen in de bovenbouw is dit niet altijd mogelijk omdat er leerlingen met verschillende profielen en vakkenpakketten in één klas zitten. Soms is het mogelijk om maatwerk te bieden voor een enkele leerling.

Als leerling heb je de verantwoordelijkheid om de lesstof bij te houden of in te halen als je ziek bent (geweest). Met je vakdocent kun je daar afspraken over maken.

 

Driehoeks-gesprekken
Mentoren van klas 4 zijn druk bezig met de gesprekken tussen mentor, leerling en ouder. We verwachten dat alle ouders hieraan meewerken voor een goede samenwerking. Wij ervaren deze gesprekken en samenwerking als erg positief.

GGD
Voor de GGD lopen er op dit moment twee onderzoeken. In klas 2 en 4 is er een algemene enquête, de gezondheidsmonitor jeugd, waarbij de GGD inzicht krijgt hoe de gezondheidssituatie is van de jeugd anno in 2023.

Het andere onderzoek loopt in klas 1, 3 en 4 waarbij de leerlingen een persoonlijke vragenlijst moeten invullen. Aan de hand van de antwoorden wordt er gekeken of er een vervolgafspraak met een leerling wordt gemaakt. Die afspraken vinden plaats op school.

Over beide onderzoeken heeft u informatie ontvangen vanuit de GGD.

 

Klas 3 en 4 Opleidingenmarkt
Op donderdag 9 november is er een opleidingenmarkt op school, waar diverse MBO’s zich presenteren. Vooral voor klas 3 is dit een eerste mogelijkheid om zich te oriënteren op het vervolgonderwijs na het VMBO. We gaan ervan uit dat leerlingen van klas 4 al bezig zijn met de vervolgopleiding, maar ook zij zijn van harte welkom.

Ook vindt op deze avond de ouderavond plaats. Deze avond vindt plaats op de onderbouwlocatie. Verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.

 

Bereikbaarheid
Bij slecht weer worden er veel leerlingen met de auto naar school gebracht. We willen erop wijzen dat de Engel de Ruijterstraat tussen 8.00 uur en 9.00 uur niet toegankelijk is voor auto’s. Dit is vanwege de veiligheid, zodat de grote groep fietsende basisschoolleerlingen veilig op school aankomen.

Leerlingen kunnen afgezet worden bij de ‘oude’ ingang van de school.

Reisweek klas 3
De inschrijving van de reisweek is morgen, 28 september. Door de vele lessen die uitvallen, mogen leerlingen het ook op vrijdag 29 september inleveren. Dit heeft geen consequenties voor wel of niet meekunnen met de 1e keus.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LWT/LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

 

Deel dit bericht
X