Vmbo 1: Cito

In dit bericht informatie over de afname van Citotoetsen voor klas B13 t/m B15

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De leerlingen krijgen in leerjaar 1 tweemaal de Cito toets. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen nog een keer in januari/februari de Citotoets.

Wij nemen de toetsen af om de leerlingen nog beter te kunnen volgen en om, indien nodig, bij te sturen. Tevens kunnen de uitslagen een rol spelen bij de leerweg bepaling aan het eind van leerjaar 2. In de meeste gevallen zal er aan de hand van de cijfers een duidelijke leerweg naar boven komen. In sommige gevallen is dit echter wat moeilijker te bepalen en zullen wij zowel de uitslagen van de Cito toetsen en de werkhouding een rol laten spelen.

Wanneer uw kind afwezig is tijdens het afnemen van de toetsen, zullen wij een afspraak maken om de toetsen in te halen.

De CITO toetsen vinden plaats van maandag 2 oktober t/m woensdag 4 oktober.

De leerlingen hoeven voor het 3de en 4de lesuur geen lesboeken mee te nemen. Wel een leesboek.

Dyslectische leerlingen
Voor de dyslectische leerlingen geldt dat zij hun toetsen met L2S mogen maken. Het betreft hierbij de leerlingen waarvan de ouders dit aan het begin van het jaar aan mij kenbaar hebben gemaakt.

Alle leerlingen dienen het volgende mee te nemen:

  • Potlood
  • Gum
  • Rekenmachine (woensdag)
  • Geodriehoek (woensdag)
  • Leesboek

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

 

Deel dit bericht
X