Aanvullende Informatie aanmeldingen Klas 2, 3 of 4

  • Het Broeckland College heeft een zeer beperkt aantal plaatsen in genoemde leerjaren.
  • Aanmelden voor klas 2 en 3 dient voor 1 mei te geschieden.
  • Leerlingen van het Niftarlake College te Maarssen worden als eerste uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Niftarlake College valt net als het Broeckland College onder de Willibrord Stichting te Utrecht.
  • Aanmeldingen van buiten de directe regio worden niet in behandeling genomen.
  • Een gesprek met de huidige school van uw kind maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

De toelatingscommissie beslist over de definitieve aanname

404 Not Found

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.