Regeling herkansing schoolexamens klas 3 2017/2018

Deze regeling biedt je als Broeckland College ‘examenkandidaat’ de mogelijkheid om schoolexamens te herkansen onder de volgende voorwaarden:

 

 • Maximaal bestaat 1 SE-herkansingsmogelijkheid per SE periode(behalve bij SE-5), mits deze toegestaan zijn(zie vak-PTA).  In totaal dus 4 herkansingen in dit schooljaar.
 • De SE-4 herkansing vindt plaats op vrijdag 18 mei 2018.
 • Alleen een onvoldoende SE-resultaat mag herkanst worden en de beste prestatie telt (lager dan 5,5)
 • De aanvraag voor SE-herkansing dient schriftelijk gedaan te worden door middel van het formulier Herkansing Schoolexamen.
 • Dit formulier inleveren bij P. Middelhuis of D. Fronik t/m maandag 14 mei 2018, 08.30 uur.
 • Ondertekening van de aanvraag door ouders/verzorgers en leerling is een voorwaarde voor herkansing. Daarop wordt aangegeven op welk vak  de herkansing betrekking heeft.

 Het dagrooster vermeldt te zijner tijd het lokaal en de tijd van de herkansing.

                       

Data-overzicht

 

 • Inleveren aanvraag herkansing t/m: 
  Maandag 14 mei 2018, 08.30 uur bij P. Middelhuis of D. Fronik.

 • Datum herkansing: 
  Vrijdag 18 mei 2018, 12.30 uur.


De examencommissie.

                                         
                 

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Herkansing Schoolexamen

Aanvraag formulier.

Naam kandidaat:                                                                                                      

Klas:                                                                                                                        

Wil herkansing aanvragen voor onderstaand schoolexamen op

Vrijdag 18 mei 2018  voor het vak:

……………………………………………………….( SE-4)

 

Uiterste inleverdatum; maandag 14 mei 2018!

* Raadpleeg je Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor ja\nee en leerstof.

Ondertekening.

Handtekening leerling                                               Handtekening ouder/verzorger

                                                                                                                                              

                                                                                  datum:                                                

 

Paraaf voor ontvangst SE-cijferkaart 
Voorzitter/secretaris examencommissie.

paraaf

naam

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.