In de afdeling Bouwen Wonen en Interieur (BWI) zijn de leerlingen uit de derde klas bezig met het verplichte profieldeel Bouwproces en Bouwvoorbereiding.

In dit deel volgen de leerlingen de opdrachten:
1. Bouwhaak maken
2. Sjalon stokken uitzetten
3. Bouwraam uitzetten
4. Profielen stellen
5. Kozijnen stellen

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Interessant? Kom op 3 februari kijken in lokaal 14 bij Bouwen Wonen en Interieur

BWI bouwvoorbereiding

BWI bouwproces2

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.