Ouderinfo 2017-2018 nr.2

Een nieuwe ouderinfo
met de datalijst

 Klik hier voor de datalijst

 

ouderinfo

Broeckland College     

nr 2: 2017-2018

Ziekte/afwezigheid/vervanging

Onze adjunct-directeur, dhr. Van Klingeren, is gelukkig aan de beterende hand en deze week is hij begonnen om stapsgewijs zijn werk weer op te pakken.
Mw. Bakkali Yakhlef-Born is nog herstellende en zij zal de komende weken nog niet op school aanwezig zijn. Haar lessen worden voorlopig waargenomen door een enthousiaste vervangster, mw. J. Vriesen.
We heten haar van harte welkom!
Dhr. Scheeper is momenteel vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig en we hopen dat dit spoedig opgelost wordt. Een aantal lessen wordt reeds vervangen.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Nieuwe collega's

Voor een aantal lessen bij Zorg & Welzijn is mw. Verwoerd, als onderwijsassistent, ons team komen versterken.

Wisseling van klas

Omwille van praktische redenen hebben mw. De Bie en dhr. El Badaoui een paar klassen geruild met elkaar. Het gaat om T31, T4, B34/35 en B41. We nemen aan dat de leerlingen snel gewend zullen zijn aan hun "nieuwe" docent.

Datumlijst

U treft op onze website de datumlijst weer aan. Hierop staat als aanvulling voor de maand oktober op de 31e een informatieavond vanuit onze Medezeggenschapsraad gepland met als thema "In gesprek met je kind". U bent van harte uitgenodigd voor deelname aan deze avond.
Indien er wijzigingen in de planning voorkomen, worden deze ook hierin z.s.m. opgenomen.

 Klik hier voor de datalijst

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.