klas 2 2024-2025

In dit bericht informatie voor leerlingen 2e klas vmbo (B23, B24, B25, B26)

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Uw zoon of dochter begint volgend schooljaar in klas 2 op het Broeckland College. Dit betekent een nieuwe klassensamenstelling, een nieuwe mentor, nieuwe docenten en een nieuwe afdelingsleider. Uw kind krijgt bij het ophalen van het rapport te horen in welke klas hij of zij komt. In deze brief geef ik u algemene informatie over klas 2 en de start van het schooljaar.

Bereikbaarheid school
De school is van vrijdag 12 juli 12.00 uur tot en met donderdag 22 augustus gesloten. Ook telefonisch is de school niet bereikbaar. Voor de vakantieperiode is er een nood e-mailadres waar bij ernstige situaties een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected] Mails van algemene (niet dringende) aard zullen na de vakantie weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected]

Introductie-activiteiten
Op dinsdag 27 augustus starten de leerlingen om 11.40 uur gezamenlijk per klas op school. Het lokaal waar de leerlingen verwacht worden staat in hun magisteragenda. Dit moment staat in het teken van kennismaken met elkaar en verder wordt er praktische informatie gegeven over school, het rooster en de rest van de week. Ook zal er een creatieve opdracht gemaakt worden in het KCKV-lokaal. De dag is waarschijnlijk zo rond 13.30 uur afgelopen, maar dit tijdstip staat niet geheel vast.

Op woensdag 28 augustus hebben we sportieve en gezellige activiteiten georganiseerd bij buitenzwembad De Meent in Breukelen. Mocht het niet door kunnen gaan vanwege het weer of onvoorziene omstandigheden, dan krijgen de leerlingen op dinsdag informatie over een alternatief programma.
Leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar het zwembad toe. Het adres is De Meent 1, 3621 VS in Breukelen. Leerlingen hoeven van tevoren NIET naar school te komen.

  • Klassen B23 en B24 moeten om 10.30 uur aanwezig zijn en zijn om 12.30 uur klaar.
  • Klassen B25 en B26 moeten om 12.45 uur aanwezig zijn en zijn om 14.45 uur klaar.

De leerlingen moeten voor de ingang van De Meent wachten tot zij worden opgehaald. Het is belangrijk dat uw kind het volgende meeneemt: een handdoek, zwemkleding (handig om thuis al aan te doen, maar er zijn kleedhokjes) en een setje droge kleren. School zorgt voor de lunch en drinken. Er is mogelijkheid tot het kopen van extra eten of drinken bij het zwembad. Aanwezigheid is verplicht. Mocht uw kind ziek zijn, bel dan de school in de ochtend om dit door te geven. Wanneer uw kind geen diploma heeft of er zijn andere zaken waar wij rekening mee moeten houden, moet dit doorgegeven worden aan de mentor.

Op donderdag 29 augustus starten de leerlingen op school om 10.25 uur (derde lesuur). Hier is een activiteit op school en vervolgens een activiteit buiten school. Om 12.00 uur komen de leerlingen weer terug op school. We sluiten de introductie-activiteiten af met een gezamenlijke BBQ met alle tweede klassen. Dit is rond 13.30 uur afgelopen. Bij de BBQ is er vegetarisch en halal-eten beschikbaar.

Op vrijdag 30 augustus starten de lessen volgens het rooster zoals de leerling op magister ziet.

Boeken bestellen
U dient zelf de boeken te bestellen, dit kan vanaf 12 juli wanneer het zeker is in welke klas met welk niveau uw kind komt. Dit doet u via Magister bij Iddink, waarvan u bericht krijgt of al gekregen heeft. U vindt het bestelmenu aan de linkerkant (winkelwagentje). Als uw kind in de B23 komt dan dient u het pakket 2 VMBO BBL (zonder lichte ondersteuning) te bestellen. Als uw kind in de B24, B25 of B26 zit dan dient u het pakket 2 VMBO KBL TL te bestellen. Mocht de schoolcode gevraagd worden, dan kunt u B8HXNXGM invullen. Bestel de boeken in ieder geval voor 15 juli, dan ontvangt u het pakket op tijd thuis. Mocht u problemen ondervinden met bestellen, neemt u dan contact op met Iddink.

Schoolbenodigdheden
Om goed mee te kunnen doen op school zijn er schoolspullen nodig. Deze zijn vrijwel hetzelfde als in klas 1. Als er nog kleine dingen aangeschaft moeten worden dan zal de docent van het vak de leerling hierop wijzen bij de eerste les. Het is de bedoeling dat de leerling met een schooltas de les inkomt, waar de spullen voor de gehele dag in zitten.

Schoolregels
Die zijn hetzelfde als in klas 1. Ook dit schooljaar mag uw kind niet het schoolterrein af bij pauzes of in tussenuren.

Ziek melden
Ook dit werkt hetzelfde als in klas 1. Als uw kind ziek is moet u elke dag even bellen naar de administratie om dit door te geven. Als u van tevoren weet dat er sprake is van een langere absentie dan kunt u dit natuurlijk doorgeven. U kunt de absentie ook doorgeven door een mail te sturen naar [email protected] Het is belangrijk dat u dit doet, zodat wij zeker weten dat uw kind niet onderweg zou moeten zijn, maar de school niet heeft bereikt.

Te laat
Wanneer uw kind te laat aanwezig is op school wordt er automatisch een terugkomafspraak in de agenda gezet voor de dag erna (een half uur voor de eerste les). Wanneer de leerling te laat was met een goede reden, laat dit onze administratie dan s.v.p. tijdig weten door te bellen of een mail te sturen naar [email protected]

Werken met laptops
Ook volgend jaar wordt er gewerkt met laptops (naast de boeken). Leerlingen die nu in klas 1 zitten zijn hiermee bekend. Voor leerlingen die nieuw op het Broeckland komen betekent dit dat er een geschikte laptop aanwezig moet zijn. Informatie hierover vindt u hier. Wij werken als school samen met leverancier Signpost.

Wat maakt klas 2 anders dan klas 1?
Klas 2 staat in het teken van een keuze maken voor het profiel (alle klassen) en het vaststellen van de leerweg (klas B24, B25 en B26) die in klas 3 gevolgd gaat worden. Naar aanleiding van de gehaalde cijfers wordt de leerweg duidelijk: de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL), Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) of Theoretische Leerweg (TL / MAVO). Bij de eerste twee leerwegen moet een profiel gekozen worden. Dit is voor veel kinderen een lastig iets, waar ze uiteraard bij geholpen gaan worden. Er komt hier een nieuw vak voor op het rooster: Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). Leerlingen maken hier kennis met alle profielen van het Broeckland College. Dit vak vindt plaats op de bovenbouwlocatie (Engel de Ruijterstraat 40) aangezien daar de profiellokalen staan.

Nieuw gebouw
Tijdens dit schooljaar zullen wij verhuizen naar ons prachtige nieuwe gebouw, welke nu nog gebouwd wordt. Praktische informatie hierover volgt.

Algemene communicatie
Veel communicatie vanuit school (denk bijv. aan nieuwsbrieven) vindt plaats via het mailadres of de mailadressen die bij ons bekend zijn. U kunt zelf controleren via uw eigen magisteraccount of deze kloppen. Wanneer er iets gewijzigd moeten worden aan uw gegevens kunt u contact opnemen met school via het telefoonnummer of via [email protected] Wanneer u niet in magister komt, kunt u een mail sturen naar [email protected]

Uw aanspreekpunt
Uw eerste aanspreekpunt tijdens het schooljaar is de mentor van uw kind. Deze is te bereiken via de schooltelefoon of via het mailadres. De mentoren zijn: B23: M. Schellekens ([email protected]) B24: B. Vader ([email protected]) B25: E. Priem ([email protected]) & I. Pastoors ([email protected]) B26: A. Boekeloo ([email protected])

Mocht er iets aan de hand zijn waar uw mentor minder goed bij kan helpen, dan kunt u bij mij terecht. De mentor zal in dit geval doorverwijzen. Mijn werkdagen zijn dinsdag tot en met vrijdag. Nadat we het schooljaar gestart zijn krijgt u van mij een brief met nieuwe informatie, waarin u onder andere uitgenodigd wordt voor de ouderavond op donderdag 5 september (die kan vast in uw agenda).

We kijken uit naar een schooljaar waarin een hoop geleerd kan worden in een prettige sfeer ‘op z’n Broecklands’.

Met vriendelijke groet, mede namens het docenten- en mentorenteam,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Deel dit bericht
X