Bovenbouw: nieuwsbrief 9

In dit bericht informatie over inhalen gemiste toetsen, overeenkomst stage inleveren, rapport halen en meer

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze brief belangrijke mededelingen over de laatste weken.

Toetsweek klas 3
Deze week rond klas 3 de toetsweek af met Taaldorp. B3 heeft Taaldorp op maandag afgerond, de kader en T-leerlingen ronden het af op dinsdag en woensdag. Ook worden op deze dagen gemiste toetsen ingehaald en achterstallig werk gemaakt. We gaan ervan uit dat vrijdag 5 juli alles voor de overgang naar klas 4 gemaakt is.

Stageovereenkomst
In klas 4 hebben de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg iedere vrijdag een stagedag.
Hiervoor moet de leerling zelf een stage zoeken. De leerling heeft van de mentor hierover een brief ontvangen, samen met een stageovereenkomst die vóór 26 juni ingeleverd had moeten worden bij de mentor. Dit is nog niet door alle leerlingen gebeurd. Zorg dat de overeenkomst zo spoedig mogelijk ingeleverd wordt bij de administratie.De leerlingen die overgaan naar klas T4 gaan in september één week stage lopen. Ook zij hebben een brief en overeenkomst mee gekregen van de mentor. Zorg ervoor dat de ingevulde overeenkomst voor 5 juli bij de administratie is ingeleverd.

Boeken inleveren klas 3 en klas 4
Klas 3 levert de boeken in op maandag 8 juli van 8.30 – 9.00 uur in de kantine van de BOVENBOUW
Klas 4 levert de boeken en hun kluissleutel in op maandag 8 juli van 8.30 – 9.00 uur in de kantine van de ONDERBOUW.
Om je boeken in te kunnen leveren neem je ook het retourformulier mee, dat je via de mail van Iddink hebt ontvangen.

Mediatheekboeken inleveren
De boeken van de mediatheek kun je inleveren in de plastic bak, die bij de mediatheek staat. Leerlingen die nog een boek thuis hebben, hebben hierover een bericht gekregen.

Overgangsvergadering
Op maandag 8 juli en dinsdag 9 juli zijn er de hele dag overgangsvergaderingen. De mentor neemt contact op met een ouder als dat nodig is. Het heeft geen zin om maar school te bellen met de vraag of je over bent.

Personeelsdag
Donderdag 11 juli hebben we met alle personeelsleden een afsluiting van het schooljaar. Hierdoor is de school niet bereikbaar.

Rapport ophalen
Vrijdag 12 juli om 9.00 uur kom je je rapport ophalen bij je mentor op de bovenbouw. Omdat dit nog een schooldag is, verwachten we alle leerlingen. Ten overvloede: Leerplicht kan hierop controleren.

Bereikbaarheid in de vakantie
De school is van vrijdag 11 juli 12.00 uur tot en met donderdag 22 augustus gesloten. Ook telefonisch is de school niet bereikbaar. Voor de vakantieperiode is er een nood e-mailadres waar bij ernstige situaties een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected]
Mails van algemene (niet dringende) aard zullen na de vakantie weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected]

Start nieuwe schooljaar
Maandag 26 augustus is voor de leerlingen de laatste vakantiedag. Voor de leerlingen start het schooljaar op dinsdag 27 augustus. Zorg dat je vanaf 12.00 uur beschikbaar bent. Hierover ontvang je aan het eind van de vakantie meer informatie via Magister.

Alles op een rijtje

 • Uiterlijk vrijdag 5 juli: Alle toetsen en opdrachten zijn gemaakt en ingeleverd;
  Inleveren stageovereenkomsten;
 • Maandag 8 juli: Inleveren schoolboeken, mediatheekboeken en kluissleutel;
  Overgangsvergaderingen;
 • Dinsdag 9 juli: Overgangsvergaderingen;
 • Donderdag 11 juli: Personeelsdag. De school is gesloten;
 • Vrijdag 12 juli: Om 9.00 uur je rapport ophalen en iedereen een goede vakantie wensen. De school is om 12.00 uur dicht;
 • Vrijdag 23 augustus: School weer telefonisch bereikbaar;
 • Dinsdag 27 augustus: Start van het schooljaar voor de leerlingen.

Als we elkaar niet meer spreken of zien, alvast een hele fijne vakantie toegewenst namens het hele team.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C. J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

 

Deel dit bericht
X