Klas B23: nieuwsbrief 6

In dit bericht informatie over de profielkeuze, de laatste schoolweken en meer.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief licht ik u in over de profielkeuze, de normen en het proces voor overgang naar klas 3 en de laatste schoolweken.

Profielkeuzes
Ik ben heel erg blij om te kunnen melden dat elke leerling geplaatst kan worden bij de profielkeuze die gemaakt is. Er hoeft dit jaar dus niet geloot te worden.

Normering en overgang
We zijn aangekomen in het staartje van dit schooljaar. Alle leerlingen waarbij overgang spannend is vanwege de resultaten hebben daar een gesprek over gehad met mij en een plan gemaakt voor de eindsprint.
Een leerling mag maximaal 3 tekortpunten hebben bij het eindrapport.
Wanneer een leerling aan het einde van het jaar niet aan de overgangsnorm voldoet, dan wordt deze besproken in de determinatievergadering van 9 juli. Alle lesgevende docenten zijn hierbij aanwezig.
Alle beschikbare gegevens worden meegenomen en eventuele bijzondere omstandigheden ook. Vervolgens vindt er een stemming plaats over wel of niet overgaan. De uitslag hiervan is definitief.
Een link met het protocol met betrekking tot bevordering vindt u onderaan deze brief.

Laatste schoolweken
De laatste schoolweken zien er anders uit, hieronder staat een overzicht.

  • Maandag 3 t/m 7 juni: kamp klas 3. Een aantal docenten die les geven aan klas 2 zijn mee met de kampen van klas 3. Het rooster ziet er deze week anders uit en er kan sprake zijn van uitval van lessen.
  • Woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni: toetsdagen. De leerlingen ontvangen minimaal twee weken van tevoren de leerstof van hun docent en dit is terug te vinden in magister bij het rooster. Deze dagen zijn er geen lessen.
  • Maandag 1 juli: inhaaldag toetsen. Wanneer een leerling ziek is geweest bij toetsdagen of er moeten nog andere toetsen worden ingehaald, dan gebeurt dat deze dag. Als dit het geval is dan staat er een afspraak in magister.
  • Woensdag 3 juli: sportdag klas 2. Uw kind wordt geïnformeerd door de gymdocent over de invulling hiervan.
  • Donderdag 4 juli: uitje naar Walibi met klas 1 en klas 2. U krijgt hier t.z.t. een losse brief voor met informatie.
  • Vrijdag 12 juli: eindrapport ophalen. Uw kind wordt geïnformeerd door de mentor of door mij over tijdstip en locatie.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, mede namens dhr. de Vos,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2
[email protected]

 

Het volledige protocol met betrekking tot bevordering vindt u hier: https://broeckland.nl/wp-content/uploads/2023/08/Bevorderingsnormen-Broeckland-College-2023-2024.pdf

 

Deel dit bericht
X