Klas B24, B25, B26: nieuwsbrief 6

In dit bericht informatie over de gekozen profielkeuze, de laatste schoolweken en meer.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief licht ik u in over de profielkeuze, de normen en het proces voor overgang naar klas 3 en de laatste schoolweken.

Profielkeuzes
Ik ben heel erg blij om te kunnen melden dat elke leerling geplaatst kan worden bij de profielkeuze die gemaakt is. Er hoeft dit jaar dus niet geloot te worden.

Normering en overgang
We zijn aangekomen in het staartje van dit schooljaar. Alle leerlingen hebben gesprekken gehad met hun mentor over welk niveau zij volgend jaar willen doen, of dit passend voor hen is en wat er eventueel nog moet gebeuren om dit niveau te behalen.De normen voor overgang heb ik u toegestuurd in de eerste nieuwsbrief van dit jaar (d.d. 5 september) en in de tweede nieuwsbrief (d.d. 6 december). Onderaan deze brief vindt u ze nogmaals.

Wanneer een leerling net niet aan de gestelde normen voldoet voor bevordering naar een gewenst niveau of de overgang, dan kan de leerling besproken worden in de determinatievergadering op dinsdag 9 juli. Hierbij zitten alle lesgevende docenten van de leerling. Bij het bespreken worden alle gegevens meegenomen (cijfers, absentie, cito-uitslagen, etc.) en daarnaast gekeken naar eventuele bijzondere omstandigheden.
Alle docenten brengen hun stem vervolgens uit voor het gepaste niveau. De uitslag hiervan is definitief.

Laatste schoolweken
De laatste schoolweken zien er anders uit, hieronder staat een overzicht.

 • Maandag 3 t/m 7 juni: kamp klas 3. Een aantal docenten die les geven aan klas 2 zijn mee met de kampen van klas 3. Het rooster ziet er deze week anders uit en er kan sprake zijn van uitval van lessen.
 • Woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni: toetsdagen. De leerlingen ontvangen minimaal twee weken van tevoren de leerstof van hun docent en dit is terug te vinden in magister bij het rooster. Deze dagen zijn er geen lessen.
 • Maandag 1 juli: inhaaldag toetsen. Wanneer een leerling ziek is geweest bij toetsdagen of er moeten nog andere toetsen worden ingehaald, dan gebeurt dat deze dag. Als dit het geval is dan staat er een afspraak in magister.
 • Woensdag 3 juli: sportdag klas 2. Uw kind wordt geïnformeerd door de gymdocent over de invulling hiervan.
 • Donderdag 4 juli: uitje naar Walibi met klas 1 en klas 2. U krijgt hier t.z.t. een losse brief voor met informatie.
 • Vrijdag 12 juli: eindrapport ophalen. Uw kind wordt geïnformeerd door de mentor over tijdstip en locatie.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen verwijs ik u door naar de betreffende mentor.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2
[email protected]

De normen zijn als volgt:
Overgang naar klas 3 basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):

 • De leerling heeft maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.

Overgang naar klas 3 kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):

 • De leerling heeft geen onvoldoendes op BBL-niveau.
 • Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, wiskunde en Engels gemiddeld voldoende.
 • Op KGT/TL niveau heeft de leerling minimaal 39 punten wanneer de gemiddelde cijfers van dit niveau worden opgeteld. De leerling mag maximaal één 4 en geen cijfer onder de 4 staan.

Overgang naar klas 3 Theoretische Leerweg / MAVO:

 • De leerling heeft geen onvoldoendes op BBL-niveau.
 • Op K/T-niveau zijn Nederlands, wiskunde en Engels gemiddeld voldoende.
 • Op KGT/TL niveau heeft de leerling minimaal 45 punten wanneer de gemiddelde cijfers van dit niveau worden opgeteld. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

Het volledige protocol met betrekking tot bevordering vindt u hier: https://broeckland.nl/wp-content/uploads/2023/08/Bevorderingsnormen-Broeckland-College-2023-2024.pdf

 

Deel dit bericht
X