Bovenbouw: nieuwsbrief 5

In dit bericht informatie over de toetsweek, stage, driehoeksgesprekken, de carbagerun en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

Na de eerste weken van het nieuwe jaar, zijn de leerlingen zich nu aan het voorbereiden op de komende toetsen. In deze nieuwsbrief staat hierover belangrijke informatie.

Toetsweek
Vanaf 12 tot en met 16 februari is er een toetsweek periode 3.3 (klas 3) en periode 4.3 (klas 4). Tijdens alle lessen zijn leerlingen zich hierop aan het voorbereiden. De vakdocenten en/of mentoren bespreken met de leerlingen hoe ze zich hierop kunnen voorbereiden. Op de site van Broeckland staan de PTA’s waarin beschreven staat wat er getoetst wordt. Deze kunt u hier vinden: PTA bovenbouw.
Het toets-rooster is zichtbaar in de agenda van Magister.

Tijdens de toetsweek gelden de schoolregels, maar hebben we ook aanvullende afspraken:

• Je bent 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal.
• Bij ziekte belt een ouder naar school om je af te melden voordat de toets begint. De gemiste toets kun je dan op donderdag (klas B4 en K4) of vrijdag inhalen (klas 3 en T4). Heb je meer toetsen gemist door ziekte, dan maakt de afdelingsleider aparte afspraken met je.
• Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
• Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
• Afhankelijk van het vak heb je ook nog een geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
• Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
• Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
• Als je klaar bent met de toets, mag je zachtjes het lokaal verlaten. Bij een 1-uurs toets mag je pas na 30 minuten na start van de toets weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
• Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant bij de schoolleiding verteld hebben wat er is gebeurd, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

In het examenreglement, dat je kunt vinden op de website van school, staan alle regels rond het schoolexamen en het centrale examen.

 

Inleveren opdrachten via Magister
Opdrachten, die digitaal ingeleverd moeten worden voor een beoordeling of cijfer, moeten ingeleverd worden via OPDRACHTEN in Magister. Voor de zekerheid zorg je er ook voor dat je al je gemaakte werk bewaart op je OneDrive. Zou kun je het altijd weer terugvinden.

Omgaan met elkaar
De school moet een fijne en veilige omgeving voor alle leerlingen en medewerkers zijn, daarom is het belangrijk dat wij samen en met elkaar zorgen voor deze veiligheid. Dat kunnen we doen door de telefoon in de telefoontas te doen tijdens de lessen, elkaar te respecteren en door zorgvuldig met elkaars privacy om te gaan. Het is niet toegestaan om elkaar binnen (en buiten) de school te filmen en om dit door te sturen. Iets wat online komt is nauwelijks te verwijderen en kan je dus blijven achtervolgen. Dit kan dan ook bij iedereen zorgen voor vervelende momenten in een later stadium in je leven.

Ik hoop dat we vaker mét elkaar het gesprek aan kunnen gaan en niet over elkaar. Dan kunnen we heel veel misverstanden voorkomen. Dus bij onrust of vragen, neem contact op met je mentor, dan kan hij/zij jou helpen met het aangaan van gesprekken.

Niet zo fris
Voorlopig zitten we nog in het noodgebouw, de sfeer is vaak goed en gezellig. Toch gebeuren er binnen het gebouw een aantal ongewenste zaken, zoals vapen in de school of in het toilet, groepjes die in de toiletten verzamelen, kauwgom onder de tafels of grote plekken speeksel in de openbare ruimtes. Jammer en niet zo fris; doe het niet, spreek elkaar aan, want samen hebben wij nog een tijdje te gaan…..

Stage klas 3
Van 8 tot en met 12 april is er weer een stageweek voor klas 3. De leerlingen hebben al eerder een formulier ontvangen.
Overeenkomst-2e-stageperiode-klas-3-basis-en-kader.pdf (broeckland.nl)

Stage klas 4
In totaal lopen leerlingen van de B4 en K4, veertien keer op vrijdag stage. Door ziekte kan het zijn dat je een stagedag mist. We hebben afgesproken dat je twee stagedagen mag missen om aan de eisen te voldoen. Heb je meer stagedagen gemist, dan moeten de dagen ingehaald worden.

Driehoeksgesprekken klas 3
Bij het vak Nederlands zijn de leerlingen van klas 3 druk bezig met het voorbereiden van een driehoeksgesprek tussen mentor, leerling en ouder. We verwachten dat alle ouders hieraan meewerken voor een goede samenwerking. Wij ervaren deze gesprekken en samenwerking als erg positief. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek via de mentor.

Onderzoek
Binnenkort vindt het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek weer plaats. We vragen leerlingen en ouders om hieraan mee te werken. We hopen op veel positieve feedback en met de leerpunten die hieruit komen, gaan we aan de slag.

Carbagerun
De leerlingen van M&T zijn druk bezig geweest met het klaar maken van twee auto’s die deelnemen aan de wintereditie van de Carbagerun. Ook bij andere vakken hebben ze een bijdrage geleverd.

Mevrouw Gieselbach, mevrouw Hellingwerf, meneer Van Hienen en meneer La Nooy gaan met deze auto’s rijden en zijn daardoor deze week afwezig. Bij de voorbereidingen van de toetsen is hiermee rekening gehouden. Voor het vak Nask van meneer La Nooy zijn er extra lessen ingepland in de toetsweek. De leerlingen zien deze staan in hun Magisteragenda.

Medewerkersdag
Maandag, 26 februari, wordt er vanuit de stichting PCOU Willibrord een medewerkersdag georganiseerd. Hierdoor vervallen op deze dag de lessen.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LWT/LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

 

Deel dit bericht
X