Vmbo 2: nieuwsbrief 3 B23 t/m B26

In dit bericht informatie over bijlessen, rapporten, toetsdagen, schoolfeest en meer.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief wil ik u informeren over een nieuwe docent voor de klassen B23 en B26, de invulling van de bijlessen, uitval van lessen, de rapporten, toetsdagen en het schoolfeest.

Nieuwe docent Engels
Ik ben ontzettend blij om te melden dat we een nieuwe collega hebben die Engels gaat geven aan de B23 en de B26. Mevrouw Colak start na de voorjaarsvakantie. Uiteraard houdt zij rekening met het feit dat de leerlingen lessen gemist hebben en borgen wij de doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. De klassen B24 en B25 hebben sinds kort ook een nieuwe docent Engels, mevrouw Said. Zij zal deze klassen les blijven geven.

Bijlessen
We hebben ondertussen bijna alle bijlessen gevuld. Aan de leerlingen is meerdere keren gevraagd of zij bijles wilden en voor welk vak of welke vakken. Er is veel tijd gestoken in het vinden van bijlesdocenten en in de meeste gevallen is dit ondertussen gelukt. De bijlessen worden gegeven voor de vakken Duits, Engels, Nederlands, wiskunde en NASK. De bijlessen zijn doorgaans aansluitend aan de laatste les van de leerling, maar soms moet er een lesuur gewacht worden als er bijvoorbeeld sprake is van lesuitval op de dag zelf.

Uitval van lessen
Er is dit hele jaar al sprake van relatief veel uitval van lessen in de tweede klas. Hoofdreden hiervoor is uitval van collega’s vanwege ziekte. Soms kortdurig, helaas soms ook langdurig. Op dit moment hebben wij alle lessen weer gevuld en is het griepseizoen hopelijk over het hoogtepunt heen. De verwachting is dat de uitval dan ook af zal nemen.
Er zijn soms vragen over uitval die wordt veroorzaakt door studiemiddagen of andere activiteiten waarbij docenten nodig zijn. Studiemiddag en dergelijke zijn meegenomen in de onderwijstijd van de leerlingen. Simpel gezegd krijgen de leerlingen elke week meer lessen dan het minimum, zodat uitval door studiemiddagen en andere activiteiten hiertegen weggestreept worden.
Uiteraard vinden wij elke vorm van uitval van lessen ongewenst en doen wij ons uiterste best dit tot een minimum te beperken.

Rapporten B24, B25, B26
Op de uitgereikte rapporten stond een voorlopig advies gebaseerd op de gegeven cijfers. Bij een aantal leerlingen gaf dit een vertekend beeld. Bij het vak NASK was er sprake van slechts twee cijfers, één op elk niveau. Binnenkort zullen er cijfers bijkomen. Wanneer dit het geval is zal er een nieuw rapport met de leerlingen meegegeven worden met een actueel voorlopig advies. Dit geeft een eerlijker beeld. Het is goed om te weten dat een voorlopig advies niets bepaalt. Het geeft een beeld waar de leerling op dit moment staat met de huidige cijfers en wat er eventueel moet gebeuren om over te gaan of een gewenst niveau te behalen.

Toetsdagen 12, 13 en 14 februari
Op maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 februari zijn er toetsdagen voor de tweede klassers. Reden voor deze toetsdagen is het laten wennen hieraan, omdat er vanaf klas 3 toetsweken zijn. Buiten de toetsen zijn er deze dagen geen les. Het schema is als volgt:

– Maandag 3e uur: NASK
– Maandag 4e uur: Mens & Maatschappij
– Maandag 5e uur: Duits
– Dinsdag 3e uur: Engels
– Dinsdag 4e uur: Wiskunde
– Woensdag 3e uur: Natuur & Gezondheid
– Woensdag 4e uur: Nederlands
De leerstof wordt door de vakdocenten aan de leerlingen gemeld en komt in magister.

Schoolfeest onderbouw
Op donderdag 15 februari is er een schoolfeest georganiseerd voor de eerste en tweede klassen. We gaan er vanuit dat alle leerlingen aanwezig zijn. Het schoolfeest begint om 17.30 uur en duurt tot 20.30 uur. Voor eten en alle activiteiten wordt gezorgd. Leerlingen worden hierover verder door hun mentor geïnformeerd.

Persoonlijk verlof
30 januari tot en met 2 februari ben ik niet werkzaam. U kunt zoals altijd contact opnemen met de mentor van uw kind en via het telefoonnummer van school. Wanneer de situatie daar om vraagt dan zal een collega schoolleider mij op dat moment vervangen.

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2) [email protected]
Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]
Mentoren B26: E. Priem [email protected] & I. Pastoors [email protected]

 

Deel dit bericht
X