Vmbo 2: nieuwsbrief 2 B23 t/m B26

In dit bericht informatie over de periode voor Kerst en hoe een voorlopig advies tot stand komt

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief wil ik u informeren over bijzondere daginvullingen deze maand, het rapport en het voorlopige advies en het verzuimoverzicht.

Daginvullingen
Naast de standaard lesdagen, zijn er deze maand een aantal andere activiteiten.

 • Vrijdag 8 december: Paarse Vrijdag. Er is aandacht voor het feit dat iedereen welkom is op onze school. Er zijn gewoon volgens lessen rooster, maar er is ruimte om het gesprek hierover aan te gaan of hier informatie over te krijgen. Leerlingen worden uitgenodigd iets paars aan te trekken. Dit is uiteraard allemaal op basis van vrijwilligheid.
 • Dinsdag 19 december: Sportdag van 9 uur tot 12.00 uur. Leerlingen worden door hun gymdocent ingelicht over wie, wat en wanneer. Er zijn verder geen lessen deze dag.
 • Donderdag 21 december: Bowlen. Bowlen bij Bisonbowling in Maarssen (Bisonspoor 2023). Klas B21, B22 en B26: 10.00 uur – 11.30 uur.
  Klas B23, B24 en B25: 11.30 uur – 13.00 uur.
  Leerlingen gaan hier op eigen gelegenheid heen en worden hier dan ook op tijd verwacht. Leerlingen wachten buiten de bowling tot zij opgehaald worden. Leerlingen krijgen wat te drinken bij het bowlen. Er zijn deze dag geen lessen.
 • Vrijdag 22 december: Rapportuitreiking en samenzijn. Leerlingen ontvangen van hun mentor informatie over waar en hoe laat dit zal zijn. Aanwezigheid is verplicht.

 

Het rapport en voorlopig advies
Leerlingen krijgen op vrijdag 22 december hun rapport mee. Het is de bedoeling dat ouder(s) / verzorger(s) dit rapport thuis te zien krijgen, graag uw aandacht hiervoor.
Op het rapport staan de gemiddelde cijfers per vak aangegeven. Onderaan het rapport staat een voorlopig advies. Dit advies komt op basis van de cijfers en reeds bekende normeringen tot stand. Dit wordt door het systeem uitgerekend en er wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden.
Bij de klas B23 kan het advies bestaan uit overgaan naar klas 3 BBL of niet overgaan.
Bij de klassen B24, B25 en B26 kan het advies bestaan uit niet overgaan, klas 3 BBL, klas 3 KBL of klas 3 TL/mavo.

De adviezen komen als volgt tot stand:

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):

 • Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):

 • Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
 • Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
 • Op KGT/TL niveau minimaal 39 punten. Maximaal één 4. Geen cijfer onder de 4.

 

Theoretische Leerweg / mavo:

 • Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
 • Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
 • Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

 

Verzuimoverzicht
Bij het rapport krijgt u een verzuimoverzicht. Op dit overzicht staat een uitdraai van magister met daarin alle meldingen van dit schooljaar. Dit is ook altijd in te zien via uw eigen magisteraccount via app of computer. De afkortingen op het overzicht betekenen het volgende:

TL = te laat
TO = time-out
ZN = ziek naar huis
U1 = rode kaart
SV = schoolspullen vergeten
ZI = ziek
GE = geoorloofd afwezig
ON = ongeoorloofd afwezig
VE = vervoer
HV = huiswerk vergeten

Leerlingen krijgen op school wanneer nodig een gesprek en er volgt eventueel een sanctie. Voorbeelden hiervan zijn: bij te laat de dag erna een half uur eerder melden en bij spijbelen de gemiste uren dubbel inhalen. Daarnaast zouden we het op prijs stellen als u het hier thuis ook over heeft.

Fijne feestdagen gewenst!

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,

B. van Barneveld (afdelingsleider klas 2) [email protected]
Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]
Mentoren B26: E. Priem [email protected] & I. Pastoors [email protected]

 

Deel dit bericht
X