Bovenbouw: nieuwsbrief 4

In dit bericht informatie over de actie voedselbank, stage, sollicitatietraining, de schoolexamenweek en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze nieuwsbrief staat informatie over de stage en informatie over de activiteiten in de laatste weken. Ook staat er nog een mededeling over de veiligheid in en rond het plein.

Stage, klas 3
Afgelopen weken hebben de leerlingen van klas 3 stagegelopen. Bij de diverse stagebezoeken hebben we leerlingen bezig gezien in de praktijk. We hebben genoten van de bezoeken en de verhalen achteraf. Diverse leerlingen hebben er zelfs een bijbaantje aan overgehouden.

Het stageverslag wat bij de stage hoort, is nog niet door iedere leerling ingeleverd. Deze is te vinden in Magister opdrachten. Zorg dat het verslag compleet is met beoordelingen en foto’s.

Bij terugkomst op school hebben de leerlingen ervaringen uitgewisseld. Heb je anderen over een leuke stageplek gehoord? Dan kan je al een nieuwe overeenkomst (laten) invullen voor de volgende periode, deze is van 8 t/m 12 april 2024.

Stage, klas 4
Ook klas T4 heeft een week stagegelopen. Zorgen jullie ook voor je stageverslag, zoals hierboven beschreven?

Leerlingen van klas B4 en K4 zijn bezig met de laatste stageweken. Zorg ervoor dat je stageverslag voor de vakantie af is, zodat je alleen je beoordelingen nog moet toevoegen. Het verslag kun je daarna inleveren via Magister opdrachten. Het moet uiterlijk 11 januari ingeleverd zijn.

Deze week moeten de nieuwe stageovereenkomsten ingeleverd zijn. Denk eraan dat de overeenkomsten getekend zijn door het bedrijf en een ouder/ verzorger.

Qompas klas 4
Qompas wordt deze periode afgerond, na de vakantie gaan we ons bezig houden met de overstap naar het MBO.

Paarse vrijdag
8 december is het paarse vrijdag. Dit is de dag dat leraren en leerlingen in Nederland laten zien dat iedereen het recht heeft om zichzelf te zijn. Ook bij ons op school besteden we hier aandacht aan.

Schoolexamen week
De tweede schoolexamen week start op woensdag 13 december. De eerste dagen zullen de toetsen plaatsvinden. Vanaf woensdag 20 december zijn er ook andere activiteiten. Dit verschilt per leerjaar en leerling. We willen ervoor zorgen dat alle verplichtingen afgerond zijn. Zorg dat je beschikbaar bent voor school.
Vrijdag 22 december is de laatste stagedag van deze stageperiode voor klas B4 en K4.

Tijdens de toetsweek gelden de schoolregels, maar hebben we ook aanvullende afspraken:
• Je bent 5 minuten voor aanvang van de toets in het lokaal.
• Bij ziekte belt een ouder naar school om je af te melden voordat de toets begint. De gemiste toets kun je dan op donderdag (klas B4 en K4) of vrijdag inhalen (klas 3 en T4). Heb je meer toetsen gemist door ziekte, dan maakt de afdelingsleider aparte afspraken met je.
• Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
• Je hebt een etui mee, met daarin twee pennen, twee tekenpotloden, kleurpotloden, een rekenmachine, een geodriehoek, een passer en een koersmeter.
• Je mag een woordenboek meenemen.
• Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
• Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
• Als je klaar bent met de toets, mag je zachtjes het lokaal verlaten. Bij een 1-uurs toets mag je pas na 30 minuten na start van de toets weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
• Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Je maakt de toets af. Nadat jij en de surveillant bij de schoolleiding verteld hebben wat er is gebeurd, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

In het examenreglement, dat je kunt vinden op de website van school, staan alle regels rond het schoolexamen en het centrale examen.

Sollicitatietraining klas 3
In klas 3 is er op dinsdag 19 december een sollicitatietraining. Deze wordt verzorgd door de externe organisatie Jinc. Zorg ervoor dat je geen externe afspraken hebt op die dag, omdat het een verplichte activiteit is.

Kerstmarkt
Woensdag 20 december wordt er een Kerstmarkt georganiseerd op de bovenbouwlocatie. Iedereen is welkom van 14.00 uur tot 17.00 uur.

Sportdag klas 3
Op woensdag 20 december is er sportdag van klas 3. De sportdag is in de Stinzenhal. Houdt goed je Magister rooster in de gaten.

Voedselbank
Voor de voedselbank kunnen er weer producten worden ingeleverd. Op de onderbouwlocatie in de mediatheek en op de bovenbouwlocatie in het meldlokaal. Dit kan vanaf maandag 11 december tot en met donderdag 21 december.

Reisweek klas 3
Enige tijd terug is de definitieve indeling voor de reisweek door de mentor bekend gemaakt. Afgelopen week is een betalingsverzoek per email naar de ouders van ingeschreven deelnemers verzonden. In het bericht zijn de termijnen en bedragen genoemd. Uiteraard staat het u vrij om het gehele resterende bedrag in één keer te voldoen.
Voor alle vragen omtrent de reisweek bijdrage kunt u contact opnemen met de administratie.

Kouder weer
Het is bijna winter met de daarbij horende temperaturen. Ondanks de kachels kan het op verschillende plekken in de school best fris zijn. Zorg daarom voor lekkere warme kleding.

Op en van het plein
Denk bij het oprijden en verlaten van het plein aan je snelheid voor jouw veiligheid en die van anderen.

In het nieuwe jaar
Op donderdag 25 januari is er weer een ouderavond voor klas 3 en 4. Houdt u hier alstublieft rekening mee in uw agenda.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik, afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy, afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer, afdelingsleider 4 VMBO LWT/LO
J. Brouwer, afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X