Bovenbouw: nieuwsbrief 3

In dit bericht informatie over de opleidingenmarkt (18:30-21:30) en ouderavond, de stageweek en meer

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze nieuwsbrief informatie over de herkansingen, de gecombineerde opleidingenmarkt en ouderavond, stageweek klas 3 en T4 en nieuwe afspraken over jassen. Daarnaast nog een mededeling over de overlast in de buurt.

Herkansingen
Tot dinsdag 16.00 uur kunnen de leerlingen hun herkansing opgeven. Ook een voldoende mag herkanst worden. Pak dus je kans! De herkansingen vinden op de volgende data en tijden plaats.

Donderdag 2 november 7e en/of 8e uur
Praktijk- en theorietoets biologie klas 3

Vrijdag 3 november 1e en ev. 2e uur
Overig AVO-vakken klas 3

Vrijdag 3 november 4e en 5e uur
Klas T4

Maandag 6 november 1e en ev. 2e uur
klas LWT, B4 en K4

Opleidingenmarkt en ouderavond
Op donderdag 9 november vindt de ouderavond en opleidingenmarkt plaats. U ontvangt binnenkort een bericht om u op te geven voor de ouderavond. Dit doet u via de Magister ouderapp. Dit kan via een smartphone. De nadruk van deze ouderavond ligt op een gesprek met de vakdocenten. U kunt zich voor max. 3 gesprekken opgeven.

Op de opleidingenmarkt zijn er allerlei MBO-opleidingen aanwezig waar informatie te krijgen is over de vervolgopleidingen. Alle leerlingen uit klas 3 maken bij het vak LOB een opdracht over het oriënteren op een vervolgopleiding. Wij hopen op een grote opkomst.

LET OP! DEZE AVOND VINDT PLAATS OP DE ONDERBOUWLOCATIE.

Stageweek klas 3 en T4
In de week van 13 t/m 17 november gaan de basis- en kaderleerlingen van klas 3 op stage. We gaan ervan uit dat alle stage-overeenkomsten zijn ingeleverd. Tijdens je stage moet je een verslag maken over deze week. Hiervoor krijg je een opdracht in Magister.

De leerlingen van T3 en T4 gaan stage lopen in de week van 20 t/m 24 november. Ook zij maken hierover een verslag.

Als je door omstandigheden een dag niet kan stage lopen, wordt er met jou en het stagebedrijf een nieuwe afspraak gemaakt om de gemiste uren in te halen.

Sollicitatietraining klas 3
In klas 3 zijn we bezig met het maken van een sollicitatiebrief bij het vak Nederlands. Deze brief wordt gebruikt voor een sollicitatietraining die meetelt voor schoolexamen periode 3.2. Als een leerling tijdens de lessen Nederlands afwezig is, is het belangrijk dat de leerling het huiswerk maakt.

Dit geldt natuurlijk ook voor de andere lessen die gemist worden om welke reden dan ook. We verwachten dat je als leerling de stof en je huiswerk die je gemist hebt inhaalt. Dit kan thuis, maar in sommige gevallen moet dit op school gebeuren.

Afspraak jassen
We merken dat het weer natter en kouder wordt. Omdat leerlingen in verschillende gebouwen les hebben en daardoor niet altijd over een kluis beschikken, spreken we het volgende af:

• Tijdens de profiellessen spreek je samen met de docent af, waar je je jas moet laten. Dit is een eenmalige afspraak, die daarna voor al die lessen geldt.
• Bij de overige lessen hang je de jas over je stoel.
• Je telefoon doe je in de telefoontas.

Overlast in de buurt
We krijgen regelmatig klachten vanuit de buurt over overlast door leerlingen. De klachten zijn o.a.
• Roken en vapen voor hun deur.
• Rotzooi in de straat en op de route naar de onderbouw.
• Groepen leerlingen in de verschillende speeltuintjes; dit geeft een onveilig gevoel bij jonge kinderen.

We spreken daarom af dat we:
• tijdens de pauzes op het schoolterrein blijven en daar ook niet roken of vapen; als je betrapt wordt volgen er maatregelen.
• onze rotzooi in de prullenbak gooien.
• tijdens schooltijd (in een tussenuur) niet in de speeltuintjes rondhangen.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LWT/LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X