Vmbo 2: nieuwsbrief 1 B23 t/m B26

In dit bericht informatie over o.a. de introductiedag, het niveau, profielkeuze en meer

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief wil ik u informeren over een aantal zaken rondom de start van uw kind in klas 2. Dit betreft een terugblik op de eerste ouderavond en de introductiedag, de lessen en het rooster, bepalen van het niveau, het vak PPO, procedure bij huiswerk of materiaal vergeten, de techniekdag bij het ROC in Nieuwegein en belangrijke data.

Kennismakingsavond
We kijken als collega’s terug op een goede kennismakingsavond in een fijne sfeer. We kijken dan ook uit naar een goede samenwerking. Mocht het zijn dat u onverhoopt verhinderd was, dan vindt u in deze brief de meest relevante informatie terug. De volgende mentorouderavond vindt plaats op dinsdag 10 oktober. Voor deze avond moet u zich wel opgeven, dit kan een week van tevoren via uw eigen magisteraccount. U krijgt hiervoor tegen die tijd een uitnodiging in de mail.

De introductiedag
Twee weken terug hebben de klassen een introductie gehad bij natuurzwembad De Meent in Breukelen. Leerlingen konden suppen, kanoën, zwemmen, airbubblen, watergevechten houden en nog meer. Het was een geslaagde dag met een relaxte sfeer, die we hopen voort te zetten op school.

De lessen
De eerste lessen zijn een feit. De eerste lesdagen is er relatief veel onrust, omdat docenten betrokken zijn bij introductie-activiteiten van andere leerjaren en het rooster nog hier en daar gewijzigd wordt. Hier komt normaliter snel meer rust in.
Op dinsdag is er standaard een verkort lesrooster. Dit geeft het personeel de tijd om te vergaderen, studiemiddagen, cursus, etc. Helaas kan ons roosterprogramma hier niet goed mee omgaan en kloppen de cijfers van de lessen niet altijd. Leerlingen moeten naar de tijden kijken van de lessen, deze kloppen wel.

Techniek Brede Doe-Oriëntatie Tech Campus Nieuwegein
Op donderdag 9 november vindt de Techniek Brede Doe Oriëntatie bij de Tech Campus in Nieuwegein (ROC Midden Nederland) plaats van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens workshops van 30 minuten krijgen leerlingen activiteiten aangeboden en maken zo kennis met de verschillende richtingen die de Tech Campus biedt. Zo ervaren de leerlingen wat techniek inhoudt en hoe breed het aanbod techniekopleidingen is binnen de Tech Campus. Het kan daarnaast de leerlingen helpen bij hun profielkeuze en/of opleidingsrichting.
Dit is op basis van inschrijving (en beschikbaarheid). Uw kind kunt u opgeven door het volgende formulier in te vullen: https://forms.office.com/e/s26UmhTGri
Opgeven kan tot maandag 11 september. Wij zorgen voor begeleidende docenten en vervoer heen en terug naar Nieuwegein. Als u uw kind aanmeldt ontvangt u t.z.t. verdere specifieke informatie.
Leerlingen die niet meegaan hebben deze dag gewoon les volgens het normale rooster.

Bepalen van het niveau
Leerlingen van de B23 zitten in principe al op het niveau waar zij hun examen gaan doen: de basisberoepsgerichte leerweg.
Leerlingen van de B24, B25 en B26 zitten dit jaar nog in een gemengde klas. Deze leerlingen ontvangen cijfers op basisberoepsgericht niveau (BBL) en kaderberoepsgericht / theoretisch niveau (K/T). Aan de hand van de cijfers op K/T-niveau wordt uiteindelijk gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. Bij twijfel kunnen de cito-resultaten worden meegenomen. De eisen die gesteld worden aan de niveaus zijn als volgt:

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):
– Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
– Op KGT/TL niveau minimaal 39 punten. Maximaal één 4. Geen cijfer onder de 4.

Theoretische Leerweg / MAVO:
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
– Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

Leerlingen ontvangen een rapport net voor de kerstvakantie en eind maart. U kunt uiteraard op elk moment de cijfers raadplegen op magister. Als u problemen heeft met inloggen in magister kunt u een email sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij wat het probleem is en welke leerling het betreft.

PPO
Uw kind heeft twee uur per week het vak PPO (praktische profieloriëntatie), waarbij leerlingen kennismaken met alle profielen die wij aanbieden op het Broeckland College. Als uw kind BBL of KBL als niveau gaat doen in de bovenbouw dan gaan zij ook een profiel volgen. PPO is onderdeel van het maken van deze keuze. Nadat de leerlingen kennis gemaakt hebben met alle profielen maken zij een keuze welke twee profielen zij de rest van het jaar gaan volgen.

Huiswerk en/of materiaal vergeten
Wanneer de leerling zijn boeken of laptop niet bij zich heeft is dit zeer onhandig voor de leerling zelf en voor de docent. Wij verwachten dus dat dit in orde is. Hetzelfde geldt voor het huiswerk.
Wanneer dit niet in orde is wordt dit door de docent genoteerd (HV = huiswerk vergeten, MV = materiaal vergeten). Tot aan kerst mag dit per vak twee keer gratis (we vergeten allemaal wel eens wat toch). Wanneer dit vaker gebeurt dan is de regel dat de leerling bij de docent nakomt.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen aan de mentor, dat is uw eerste aanspreekpunt, of aan mij. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer van school (zie onderkant brief) of via mijn mailadres. Ik ben dinsdag t/m vrijdag werkzaam. Ik ga uit van een prettige samenwerking dit schooljaar!
NB: Onder deze brief vindt u een overzicht met belangrijke data dit schooljaar.

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,

B. van Barneveld [email protected]
Afdelingsleider klas 2 vmbo

Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]
Mentoren B26: E. Priem [email protected] & I. Pastoors [email protected]

 

 

Deel dit bericht
X