1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo 1: nieuwsbrief mei klas B13 t/m B16

Vmbo 1: nieuwsbrief mei klas B13 t/m B16

In dit nieuwsbericht informatie over de Cito, klassenindeling, te laat komen en meer.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De laatste periode van dit schooljaar breekt aan. De weken gaan snel voorbij en voordat we het weten staat de zomervakantie alweer voor deur. Toch moet er voor die tijd nog het een en ander gebeuren. Via deze mail stel ik u hiervan op de hoogte.

• Tijdelijke locatie
Het zal waarschijnlijk niet onopgemerkt zijn gebleven, maar we hebben een behoorlijk roerige periode achter de rug. De klassen 1 en 2 zijn verhuisd naar de tijdelijke locatie en dat gaf logischerwijs de nodige onrust. Toch vind ik dat de leerlingen en het personeel zich snel hebben aangepast aan de nieuwe situatie. Inmiddels draaien we alweer een paar weken en iedereen lijkt zijn/haar draai gevonden te hebben. Af en toe worden er nog wat aanpassingen gedaan in het gebouw, maar de lessen kunnen in dit tijdelijke gebouw prima gegeven worden. We beschikken over nagenoeg alle benodigde faciliteiten.
• Cito
Ook aan het eind van het schooljaar nemen wij bij uw kind het Cito leerlingvolgsysteem af. U heeft de uitslag van de eerste Cito inmiddels ontvangen bij het vorige cijferrapport. U ontvangt nog een mail over de precieze datum.
• Afmelden van uw kind.
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden de les niet kan volgen, dan kunt u dit melden via het schoolnummer (0346-262408). U krijgt dan een van onze conciërges of de administratie aan de telefoon. Het ziekmelden liever niet via de afdelingsleider doen.
• Te laat komen
Wanneer uw kind te laat is, dan moet hij/zij zich doorgaans de volgende dag een half uur voordat de les begint melden bij de afdelingsleider. Dit komt in magister te staan. Ik wil hierbij opmerken dat “verslapen” geen geoorloofd verzuim is. De leerling die zich verslaapt zal zich dan ook gewoon moeten melden de volgende dag.
Wanneer een leerling met grote regelmaat te laat is, dan zien wij ons genoodzaakt om dit te melden bij de leerplicht. Te laat komen wordt gezien als spijbelen.
• Huiswerk en/of boeken/laptop vergeten
Wanneer een leerling regelmatig het huiswerk vergeet of de boeken/laptop vergeet mee te nemen, dan ontvangt u hier een brief over. Doel hiervan is dat u thuis met uw kind in gesprek gaat over het nut van het in orde hebben van de spullen. Het niet in orde hebben van de spullen komt de cijfers van uw kind niet ten goede. Uiteraard treffen wij op school ook passende maatregelen.
• Klassenindeling
Zoals ik al eerder aan u kenbaar heb gemaakt, zullen de klassen volgend jaar door elkaar gaan. Dit geldt voor B13 t/m B16. Voor B13 geldt dat deze klas voor het grootste gedeelte intact blijft. Toch zullen ook hier wat wisselingen plaatsvinden. De klassen worden volgend jaar ingedeeld op niveau, waarbij de volgende indeling gehanteerd wordt:
B13: BBL
B14: BBL/KBL (TL blijft mogelijk)
B15: KBL/TL (BBL blijft mogelijk)
B16: KBL/TL (BBL blijft mogelijk)

Ik hoop dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd, maar mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij mailen op [email protected]

Vriendelijke groet,
Anne-Marie Vader
Afdelingsleider Vmbo 1

Deel dit bericht
X