1. Home
  2. Nieuws
  3. Klas 4: nieuwsbrief 9

Klas 4: nieuwsbrief 9

In dit bericht belangrijke mededelingen over de laatste lesweken, de voorbereidingen voor het examen en het afronden van dit jaar.

afgelopen week zijn de laatste SE toetsen gemaakt. De cijfers staan 12 april in Magister. De examencommissie gaat dan controleren of alle toetsen van het PTA zijn gemaakt.

CSPE
Vanaf 11 april starten de leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met hun CSPE. BWI is al gestart vanaf 3 april. Alle leerlingen hebben van hun profieldocent een persoonlijk rooster ontvangen en verdere instructies. Dit rooster staat ook in je Magister. Zorg dat je op tijd aanwezig bent en de juiste voorbereiding hebt getroffen.
We hopen dat alle leerlingen op 21 april het CSPE hebben afgerond.

Laatste lesdagen voor de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg
Van 11 april t/m 21 april zijn er naast het CSPE ook nog lessen. Tijdens deze lessen wordt er geoefend voor het examen. Door het CSPE is het een aangepast rooster.
De basis- en kaderleerlingen maken alle examens op de computer. Om jullie hierop voor te bereiden, maakt iedere leerling van ieder vak een digitaal proefexamen.
Ook wordt er geoefend in de examenruimte op de OB locatie. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt.
21 April is de laatste stagedag voor de basis- en kaderleerlingen.

Laatste lesdagen voor de leerlingen van de theoretische leerweg
Op dinsdag 11 april gaan de leerlingen op excursie naar ProDemos. Hierover is al eerder een brief ontvangen. Daarnaast is er vanaf 12 april t/m 20 april les volgens een aangepast rooster. Ook wordt er geoefend in de examenruimte op de OB-locatie.
Woensdag 12 april kun je je vanaf 12.00 uur inschrijven voor een herkansing. Deze sluit op donderdag 13 april na de lessen. Op deze manier krijg je de mogelijkheid om de toetsen met je vakdocent te bespreken. De herkansing vindt plaats op maandag 17 april.
Op 21 april beginnen de T4-leerlingen met een 3-daagse examentraining. Deze dagen zijn van 9.00 uur tot 14.30 uur. Zorg deze dagen voor een lunch. Er is geen tijd om naar de winkel te gaan.

Akkoordverklaring
Uiterlijk 19 april moeten alle leerlingen een handtekening zetten onder de akkoordverklaring waarop de definitieve SE-cijfers staan, zodat we deze kunnen opsturen naar DUO. Dit moet op school gebeuren in aanwezigheid van je mentor of afdelingsleider.
In Magister kun je, samen met je ouders controleren of je cijfers allemaal kloppen. Doe dit op tijd. Is het niet in orde, neem dan contact op met je afdelingsleider.

Vakantie
De school is dicht van zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei.

Examen en diplomering
De Centrale Examens zijn van 9 t/m 25 mei. Het persoonlijk rooster kun je vanaf 18 april vinden in Magister.
De uitslagdatum is op 14 juni. De eventuele herkansingen zijn voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg van 19 t/m 23 juni. De uitslag hiervan is uiterlijk 26 juni bekend.
De herkansingen van de theoretische leerweg zijn van 19 t/m 29 juni. De uitslag hiervan is op 6 juli.

De diplomering van de basis en kaderleerlingen is op dinsdag 27 voor de profielen Groen, PIE en Z&W en woensdag 28 juni voor de profielen BWI, E&O en M&T. Hierover volgt later nog informatie. De diplomering van de T4 vindt plaats op maandag 3 juli. Voor leerlingen van de T4 met een herkansing is de diplomering op vrijdag 7 juli om 10.00 uur.

Stage Klas 4 basis en kader
Stage is een belangrijk onderdeel van het PTA in klas 4. De stage is verdeeld in twee periodes, waarbij er gemiddeld 14 vrijdagen stage wordt gelopen en een daarbij behorend verslag wordt gemaakt.

Je stageverslagen kun je inleveren via Opdrachten in Magister. Helaas heeft nog niet iedere leerling het stageverslag van de eerste periode ingeleverd. Je kunt dit controleren door in Magister te kijken. De status van de opdracht moet staan op ingeleverd of beoordeeld. Is dit niet het geval, dan beschouwen we het verslag als ‘nog niet ingeleverd’.
Neem contact op met je mentor of afdelingsleider als je stagedagen hebt gemist om hierover goede afspraken te maken.

Gala
Op donderdag 1 juni vindt het Gala plaats voor leerlingen van klas 4. Door de verbouwing kunnen we het niet op school vieren. We hebben er voor gekozen om het dit jaar in de kantine van FC Breukelen te vieren. Wij zorgen ervoor dat het een feestelijke aankleding krijgt en dat we er een gezellige avond van gaan maken.

Als je naar het gala komt, ontvang je een aparte brief, maar we verwachten dat iedereen feestelijk gekleed komt. Ook mag je zorgen voor een bijzondere aankomst.

Vanaf maandag 19 april kun je voor € 10,- een kaartje kopen bij mevrouw Brouwer of meneer Karsemeijer op de bovenbouw locatie of bij mevrouw Bijlenga in de mediatheek op de onderbouw locatie. Dit is inclusief eten en drinken.

Met vriendelijke groet,

C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X