1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 8

Bovenbouw: nieuwsbrief 8

In dit bericht informatie over de verhuizing, Stage, LOB gesprekken, de reisweek voor klas 3 en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

Hierbij nieuwsbrief 8, met daarin belangrijke gebeurtenissen en data voor de komende periode.

De verhuizing
Deze week is de verhuizing begonnen. De afgelopen drie dagen zijn de eerste lokalen ontruimd. Er werd veel gevraagd van de flexibiliteit van de leerlingen, waarvoor we iedereen willen bedanken. Aankomende dagen wordt er in de tijdelijke school verbouwd en intern verhuisd, zodat we maandag de leerlingen weer kunnen ontvangen.
Vorige week heeft meneer Van Hoek jullie hierover geïnformeerd met een mail naar de ouders.

Thuiswerkopdracht
Donderdag 23 en vrijdag 24 maart zijn er geen lessen op school. Voor sommige leerlingen is er een persoonlijke afspraak gemaakt. De leerlingen van klas 4 die biologie hebben gaan 23 maart op excursie.
Leerlingen hebben de excursie voorbereid in de les.

Voor het vak KCKV in klas 3 staat er in Magister een opdracht klaar, die de leerlingen thuis moeten maken. Hiervoor hebben de leerlingen een vel papier en een potlood mee naar huis gekregen.
Maandag moet deze opdracht, de tekening, op school worden ingeleverd bij de eigen afdelingsleider.

SE4 en SE9
Maandag 3 april start de SE-week voor klas 3 en 4. Voor die datum zijn alle praktische- en handelingsopdrachten ingeleverd, om in aanmerking te komen voor een herkansing.

Het rooster voor de toetsen staat in Magister. De dagen staan vast, maar de lokalen of de tijden kunnen nog wijzigen. Leerlingen met afwijkende afnamemomenten worden op de hoogte gesteld. Die afspraken zijn ook zichtbaar in Magister.

Zorg dat je voor je toetsen op tijd aanwezig bent. Mocht je afwezig zijn, dan verwachten we een afmelding door één van je ouders voordat de toets begint.
Op donderdag en vrijdagmiddag zijn er inhaalmogelijkheden voor leerlingen die geoorloofd afwezig zijn geweest.

Voor de zekerheid herhalen we hier de regels die gelden rondom de toetsen en voor de toetsen mondeling:

  • Je bent 5 minuten voor tijd bij het lokaal.
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een rekenmachine, geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Bij een 1-uurs toets mag je, als je klaar bent na een half uur weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant beide hun verhaal hebben verteld, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

Lessen volgende week/ pauze aangepast
Vanaf maandag veranderen de pauzetijden. Dit is nodig doordat we op twee verschillende locaties lesgeven. De nieuwe lestijden zijn als volgt:
1            08.30 – 09.20 uur
2            09.20 – 10.10 uur
Pauze   10.10 – 10.25 uur
3            10.25 – 11.15 uur
4            11.15 – 12.05 uur
Pauze   12.05 – 12.25 uur
5            12.25 – 13.15 uur
6            13.15 – 14.05 uur
Pauze   14.05 – 14.20 uur
7            14.20 – 15.10 uur
8            15.10 – 16.00 uur

Goede vrijdag en Pasen
Vrijdag 7 april is Goede vrijdag. Dit is een lesvrije dag. Leerlingen die stagelopen hebben vrij van stage. Omdat de stagebedrijven vaak wel open zijn, is het goed om dit op tijd met het stagebedrijf te bespreken. Ook kan dit voor sommige leerlingen een mooi moment zijn om een stagedag in te halen.

CSPE klas 4
Het praktijkexamen voor klas 4 begint voor de eerste leerlingen op 3 april. Leerlingen worden door de vakdocent geïnformeerd over het rooster. We proberen vóór 22 april klaar te zijn met alle praktijkexamens.

Gala
Hoera! Het gala kan doorgaan. Op donderdag 1 juni vindt het gala plaats voor alle leerlingen van klas 4. Het gala vindt plaats in de sportkantine van FC Breukelen. Meer informatie krijgen de leerlingen in een aparte brief.

LOB-gesprekken klas 3
In de week van 27 t/m 31 maart zijn er LOB-gesprekken met leerling, ouder(s) en mentor. Bij het vak Nederlands zijn de leerlingen al bezig geweest met de voorbereiding hiervan. Als ouder krijgt u van de mentor een uitnodiging hiervoor. Deze gesprekken zijn verplicht om het vak LOB voldoende af te sluiten.

Projectweek klas 3
Van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april organiseren we voor alle leerlingen van klas 3 een projectweek. Deze week is er een ander rooster en gaan we met elkaar allerlei verschillende activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten het schoolgebouw.

Stage Klas 3
De tweede stageweek van klas 3 vindt plaats van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april. De leerlingen moeten tijdens deze stage weer een boekje invullen.
Tijdens deze week maken de leerlingen een stageopdracht.

Meivakantie
De vakantie is van 22 april t/m 7 mei.

Reisweek voor klas 3
Wilt u ervoor zorgen dat de betaling voor de kampen is voldaan? Het organiseren van het kamp is alleen mogelijk bij voldoende financiën.

Inschrijvingen MBO
Voor 1 april moeten alle leerlingen van klas 4 zich hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. Sommige leerlingen lopen vast door het niet hebben van een digiD. Het is verstandig contact op te nemen met de nieuwe school als het aanmelden voor 1 april hierdoor niet lukt.

Examens klas 4
De leerlingen van klas 4 krijgen een aparte brief over de verschillende data over het examen.
De uitslag van het examen is op woensdag 14 juni.
De diplomering vindt plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 juni voor de basis- en kaderleerlingen.
Voor de T4 leerlingen vindt de diplomering plaats op maandag 3 juli.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X