1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsbericht 13 februari

Nieuwsbericht 13 februari

In dit nieuwsbericht informatie over de nieuwbouw en over de tevredenheidspeiling.

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Nieuwbouw
Zoals eerder aan u gemeld gaat het Broeckland College nieuwbouwen. Nieuwbouw is noodzakelijk omdat het huidige gebouw oud is en niet meer goed te renoveren is naar de moderne eisen voor onderwijs en duurzaamheid.
Wilt u zien hoe het nieuwe gebouw gaat worden, bekijk dan de animatie op onze website: www.broeckland.nl.

Omdat het nieuwe gebouw op de huidige locatie komt, is een fase van tijdelijke onderwijshuisvesting nodig.

De huidige planning is dat we in de week van 20 maart zullen verhuizen naar de tijdelijke huisvesting. Die week organiseren we zo veel mogelijk onderwijs volgens het gewone rooster. Op twee dagen moeten we het onderwijs grondig aanpassen. Welke dagen dit precies zijn communiceren we uiterlijk in de week van 6 maart.
Zoals eerder genoemd zijn de twee tijdelijke schoolgebouwen:
– Naast de Stinzenhal/gymzalen (voor het onderwijs aan de klassen 1 en 2)
– Op het terrein van school (voor het onderwijs aan de klassen 3 en 4)
Op een later moment volgen er meer details en instructies voor leerlingen.

Tevredenheidsonderzoek
Komende week stuurt het Broeckland College een bericht over het tevredenheidsonderzoek bij ouders. In dit bericht zit een link om een enquête in te vullen. De enquête bestaat uit verschillende vragen over onze school, het onderwijs, de begeleiding en de veiligheid. U kunt per vraag een reactie geven.
Met de resultaten van deze enquête kunnen we zien wat goed gaat en waar nog verbeteringen te maken zijn. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Het invullen van het onderzoek kost ca. 15 minuten.

Coronazelftesten nog altijd beschikbaar voor leerlingen
Het is voor leerlingen nog altijd mogelijk om op school twee coronazelftesten per week te krijgen. Deze tests zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik thuis (dus niet op school). Ze kunnen worden afgehaald bij de administratie.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met de school via [email protected]

Met vriendelijke groet,

Guido van Hoek

Deel dit bericht
X