1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 7

Bovenbouw: nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief informatie over examens, excursies, de reisweek voor klas 3 en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

De tweede helft
We zijn alweer bezig aan de tweede helft van het schooljaar. Klas 3 heeft het ritme te pakken en voor klas 4 komt het examen in zicht.

Roerige tijden
Aankomende weken wordt het een spannende en leuke tijd. We hopen eind maart te kunnen verhuizen. Voor de bovenbouw betekent dit een interne verhuizing. Hierdoor zullen de lessen op dat moment anders verlopen dan normaal.
Daarnaast hebben we ook te maken met lesuitval door ziekte en is het helaas niet mogelijk om een docent direct te vervangen. Dit vraagt van de collega’s flexibiliteit en meer inzetbaarheid, waardoor roosters kunnen veranderen.

Ook voor leerlingen betekent dit verandering. We hopen dat leerlingen en ouders hiervoor begrip op kunnen brengen en als het nodig is het gesprek aan te gaan met ons of de desbetreffende docent door het maken van een afspraak. Het is niet mogelijk om u tijdens lestijden op school te woord te staan.

Skidag
Ondanks het tegenvallende weer is de skidag voor klas 4 goed verlopen. We bedanken alle docenten en medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat deze dag kon doorgaan. Hopelijk kan het volgend jaar weer georganiseerd worden voor de huidige klas 3 leerlingen.

Skills Talent
Met klas 4 Economie & Ondernemen hebben we meegedaan met de teamvakwedstrijden voor het VMBO. Soumaya en Mohamad hebben laten zien wat ze kunnen. Helaas hebben ze niet gewonnen, maar het was een gezellige en leerzame dag. Een korte impressie is te zien op het Social Media account van het Broeckland College.

SE3 en SE8
Maandag 20 februari start de SE-week voor klas 3 en 4. Voor die datum zijn alle praktische- en handelingsopdrachten ingeleverd, om in aanmerking te komen voor een herkansing.

Het rooster voor de toetsen staat in Magister. De mondelinge toetsen staan als blok in Magister. De leerling heeft van de docent te horen gekregen welke 10 minuten voor hem of haar zijn gereserveerd. Een leerling kan dat zelf als afspraak in Magister zetten. Zorg dat je voor je toetsen op tijd aanwezig bent. Mocht je afwezig zijn, dan verwachten we een afmelding door één van je ouders voordat de toets of je mondeling begint.
De PowerPoint voor Nederlands moeten de leerlingen zelf opstarten. Zorg daarom dat je weet waar je dit kunt vinden in je one-drive.

Op donderdag en vrijdagmiddag zijn er inhaalmogelijkheden voor leerlingen die geoorloofd afwezig zijn geweest.

Voor de zekerheid herhalen we hier de regels die gelden rondom de toetsen en voor de toetsen mondeling:

  • Je bent 5 minuten voor tijd bij het lokaal
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een rekenmachine, geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Bij een 1-uurs toets mag je, als je klaar bent na een half uur weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant beide hun verhaal hebben verteld, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart is het voorjaarsvakantie. De school is in noodgevallen te bereiken via [email protected]

SE4 en SE9
SE4 en SE9 is een korte periode. Voor klas 3 is het een periode die afgesloten wordt met een projectweek en een stageweek.
Voor klas 4 is dit ook een periode waarbij ze zich voorbereiden op het CSPE en het CE.

Projectweek klas 3
Van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april organiseren we voor alle leerlingen van klas 3 een projectweek. Deze week is er een ander rooster en gaan we met elkaar allerlei verschillende activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Ook zal er een maatschappelijke opdracht volgen. Om deze opdracht af te ronden, zullen de leerlingen op zoek moeten naar een plek waar zij voor één dag vrijwilligerswerk kunnen doen. Verdere informatie volgt.

Stage Klas 3
De tweede stageweek van klas 3 vindt plaats van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april.
Het stageformulier is uitgedeeld aan de leerlingen. Leerlingen die dit zijn kwijtgeraakt, kunnen het printen vanaf de website. Het formulier moet uiterlijk 6 maart ingeleverd worden bij de mentor.
Op de site van het Broeckland College staan diverse adressen van stagebedrijven ter inspiratie.

LOB-gesprekken klas 3
In de week van 27 t/m 31 maart zijn er LOB-gesprekken met leerling, ouder(s) en mentor. Bij het vak Nederlands zijn de leerlingen al bezig met de voorbereiding hiervan. Als ouder krijgt u van de mentor een uitnodiging hiervoor. Deze gesprekken zijn verplicht om het vak LOB voldoende af te sluiten.

Reisweek voor klas 3
De organisatie van de verschillende reisweken is in volle gang. Achter de schermen wordt er voor ieder kamp een mooi programma gemaakt. In mei volgt er nog een informatieavond per reis. Ouders worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Presentatieavond Profielwerkstuk
Op woensdagavond 15 maart presenteren de leerlingen van klas T4 hun profielwerkstuk. De betrokken leerlingen ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging. Ouders, gezinsleden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Klas 4 excursie Corpus
Leerlingen van klas 4, die examen doen in het vak biologie, gaan op donderdag 23 maart naar Corpus. Dit als voorbereiding op de toets van SE 9. Omdat de tijden nog niet bekend zijn, zorg je ervoor dat je die dag beschikbaar bent voor school tot 16.00 uur.

Open dagen
Aankomende weken zijn er nog verschillende open dagen bij het MBO. Dit is niet alleen nuttig voor leerlingen van klas 4, maar ook leuk voor leerlingen van klas 3 om zich alvast te oriënteren voor de keuze die volgend jaar gemaakt moet worden. Een goede hulp hierbij is de algemene website van het MBO.

Aanmelden vervolgopleiding
Voor 1 april moeten alle leerlingen van klas 4 zich hebben aangemeld voor een vervolgopleiding. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan contact op met je mentor.

Examens klas 4
Vanaf 3 april starten de basis- en kaderleerlingen met het CSPE. Dit is het examen voor het profielvak. De mentor, tevens profieldocent, bespreekt dit met de leerlingen.
Het Centraal examen start vanaf 9 mei. Het rooster voor de basis- en kaderleerlingen wordt door de school gemaakt. Het rooster voor de leerlingen van T4 is hier te vinden.
We gaan ervan uit dat we op 26 mei de laatste examens kunnen afronden. Dit is onder voorbehoud.

De uitslag van het examen is op woensdag 14 juni.
De diplomering vindt plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 juni voor de basis- en kaderleerlingen.
Voor de T4 leerlingen vindt de diplomering plaats op maandag 3 juli.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X