1. Home
  2. Nieuws
  3. Bovenbouw: nieuwsbrief 6

Bovenbouw: nieuwsbrief 6

In deze nieuwsbrief informatie over herkansing, de skidag, het examen, de reisweek klas 3 en meer.

Beste leerling, ouder, verzorger,

Hierbij nieuwsbrief 6, met daarin belangrijke data voor komende periode.

Een goed begin
Allereerst willen we iedereen een goed 2023 wensen. Een jaar waarin de leerlingen van klas 4 zich richten op het examen en hun nieuwe opleiding en de leerlingen van klas 3 zich richten op een overgang naar klas 4 en zich verheugen op de reisweek voor klas 3.

Herkansingen
De leerlingen hebben zich tot vandaag op kunnen geven voor een herkansing.
De herkansingen worden gemaakt op:
Vrijdag 20 januari voor klas B3, K3, T3 en T4.
Maandag 23 januari voor klas B4 en K4.

Skidag klas 4
De leerlingen van klas 4 kunnen zich inschrijven voor een dagje skiën in Züschen in Duitsland.
Dit zal op 2 februari plaatsvinden. De reservedata zijn 9 en 16 februari.
Leerlingen en ouders hebben hierover een brief ontvangen.

Studiemiddag en openlesmiddag
Op woensdag 25 januari is er een Open lesmiddag voor leerlingen van groep 8. Hierdoor zijn de leerlingen na het 5e uur uit.
Op dinsdag 7 februari is er voor alle medewerkers een studiemiddag. Eventueel laatste uren zullen hierdoor uitvallen, dit zal in Magister zichtbaar zijn.

Reisweek voor klas 3
De inschrijving van de reisweek voor klas 3, die plaatsvindt van 5 juni tot en met 9 juni, is gedaan. De leerlingen weten met welke reis ze meegaan. De brieven over de betaling ontvangt u via de mail. In mei volgt er nog een informatieavond per reis.

Projectweek klas 3
Van dinsdag 11 april tot en met vrijdag 14 april organiseren we voor alle leerlingen van klas 3 een projectweek. Deze week is er een ander rooster en gaan we met elkaar allerlei verschillende activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten het schoolgebouw. Ook zal er een maatschappelijke opdracht volgen. Om deze opdracht af te ronden, zullen de leerlingen op zoek moeten naar een plek waar zij voor één dag vrijwilligerswerk kunnen doen. Verdere informatie volgt.

Stage
Klas 3
De tweede stageweek van klas 3 vindt plaats van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april.
Hiervoor krijgen ze binnenkort het stageformulier wat ingevuld moet worden door het gevonden stagebedrijf. Dit formulier moet uiterlijk 8 maart ingeleverd worden bij de mentor.

Klas 4
De leerlingen hebben de eerste periode afgerond. Het verslag hierover zou ingeleverd moeten zijn.
De tweede periode is gestart en duurt tot 21 april. Ook hiervan moet een verslag gemaakt worden. De opdracht hierover hebben de leerlingen, die een stageformulier hebben ingeleverd, meegekregen. Ook is de opdracht te vinden via Opdrachten in Magister.

Examens klas 4
Vanaf 11 april starten de basis- en kaderleerlingen met het CSPE. Dit is het examen voor het profielvak. De mentor, tevens profieldocent, bespreekt dit met de leerlingen. Het Centraal examen start vanaf 9 mei. Het rooster voor de basis- en kaderleerlingen wordt door de school gemaakt. Het rooster voor de leerlingen van T4 is hier  (vink bij schooltype, vmbo TL aan) te vinden.
We gaan ervan uit dat we op 26 mei de laatste examens kunnen afronden. Dit is onder voorbehoud.

De uitslag van het examen is op woensdag 14 juni.
De diplomering vindt plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 juni voor de basis- en kaderleerlingen.
Voor de T4 leerlingen vindt de diplomering plaats op maandag 3 juli.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO
C.J. Karsemeijer afdelingsleider 4 VMBO LO
J. Brouwer afdelingsleider 4 VMBO

Deel dit bericht
X