1. Home
 2. Nieuws
 3. Vmbo2: nieuwsbrief voor B23, B24 en B25

Vmbo2: nieuwsbrief voor B23, B24 en B25

In deze nieuwsbrief staat informatie over een aantal activiteiten in december en het uitreiken van het rapport aan de leerlingen.

Beachte ouder(s) / verzorger(s),

De laatste week voor de kerstvakantie ziet er traditiegetrouw altijd wat anders uit dan een normale schoolweek. We hebben de volgende activiteiten op de planning staan in klas 2.

 • Maandag 19 december: les volgens rooster. Het is mogelijk dat het rooster er anders uitziet omdat er docenten zijn die ingedeeld zijn bij activiteiten van andere leerjaren.
 • Dinsdag 20 december: sportdag, geen verdere lessen. Wat praktische info: Leerlingen moeten om 10.15 uur bij de sporthal zijn, de dag duurt tot 13.45 uur. De kleedkamers gaan op slot en pas weer open als de sportdag voorbij is, leerlingen kunnen hun eten en drinken meenemen in een klein tasje naar de sporthal. Mobieltjes mogen niet de zaal in, deze blijven thuis of in de kleedkamers. We gaan uit van een hele leuke sportieve dag.
 • Woensdag 21 december: les volgens rooster. Het is mogelijk dat het rooster er anders uitziet omdat er docenten zijn die ingedeeld zijn bij activiteiten van andere leerjaren.
 • Donderdag 22 december: bowlen bij Bison Bowling in Maarssen (in winkelcentrum Bisonspoor). Geen verdere lessen.
  Leerlingen van de B23 bowlen van 10 tot 11 uur (samen met de leerlingen van de B21 en B22).
  Leerlingen van de B24 en B25 van 11 tot 12 uur.
  Leerlingen moeten er op eigen gelegenheid naartoe en er een paar minuten voor de starttijd zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. We gaan uit van een gezellige activiteit met elkaar!
 • Vrijdag 23 december: kerstactiviteit met de mentor. Uw kind ontvangt verdere informatie over tijdstip, locatie en invulling van de mentor.

Op vrijdag 23 december ontvangt uw kind ook zijn eerste tussenrapport. Hierop ziet u de gemiddelde cijfers per vak terug. Ook staat er een voorlopig advies op genoteerd.
Voor de B23 is dit een advies van zittenblijven of overgaan.
Voor de leerlingen uit de B24 en B25 staat er ook een advies qua niveau (basis, kader of theoretische leerweg) op. Het is mogelijk dat uw kind ondertussen nieuwe cijfers heeft gehaald en dat daardoor het advies niet meer geheel actueel is.

Dit advies wordt berekend aan de hand van de cijfers en vastgestelde normeringen. Deze heb ik u eerder gemaild in augustus en zijn als volgt:

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):
– Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
– Op KGT/TL niveau minimaal 39 punten. Maximaal één 4. Geen cijfer onder de 4.

Theoretische Leerweg / MAVO:
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
– Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

Graag attendeer ik u erop dat er op woensdag 18 januari een ouderavond plaatsvindt. Hou deze avond vast vrij in uw agenda. U ontvangt hier later een uitnodiging voor om u in te schrijven bij de docenten die u wilt spreken. U kunt maximaal 3 docenten spreken. Het is handig om samen met uw kind te overleggen bij welke docenten dit is.

Mede namens de mentoren wens ik u allen alvast een prettige kerst en jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld, afdelingsleider klas 2
[email protected]

Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]

 

Deel dit bericht
X