1. Home
  2. Nieuws
  3. Lo1 en 2: nieuwsbrief december

Lo1 en 2: nieuwsbrief december

In deze nieuwsbrief informatie over o.a. theater, het kerstuitje, sportdag en Paarse Vrijdag

Beste Ouder(s) / Verzorger(s),

Het schooljaar is al enige tijd in volle gang en voor de kerstvakantie sluiten we dan ook de eerste (C1) periode af. Dit houdt o.a. in dat de leerlingen hun eerste rapport mee naar huis krijgen, waarover zo meteen meer. December is altijd een hectische maand met veel activiteiten op de jaarplanning, vandaar dat ik in de nieuwsbrief een aantal van deze zaken met u wil delen:

  • Dinsdag 6 december staat er voor leerjaar 2 een project met Theatergroep Big Mo op de planning. Daarin behandelen we het onderwerp ‘pesten’ en ‘hoe op een goede manier met elkaar om te gaan’. De leerlingen volgen eerst een workshop en kijken daarna naar een voorstelling. In de mentorles zal daarna ook nog ruimte zijn om hier met de klas over te praten.
  • Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag. We besteden deze week school breed aandacht aan seksuele- en gender diversiteit en willen daarmee de LHBTIQ-gemeenschap steunen. We vinden het belangrijk dat elke leerling zich veilig en welkom voelt bij ons op school. In de (mentor) lessen zullen we hierover verschillende onderwerpen bespreken met de leerlingen.
  • Maandag 19 (leerjaar 1) en dinsdag 20 december (leerjaar 2) staat de kerstsportdag op de planning. We starten hiermee de laatste schoolweek van het kalenderjaar en treffen elkaar in de Stinzenhal om het sportief tegen elkaar op te nemen. Na de sportdag mogen de kinderen naar huis. Rond 12u is de sportdag afgelopen.
  • Donderdag 22 december: kerst-uitje Jump In (The Wall) en Bowlen (Bison Bowling, Maarssen). Alle 1ste-jaars klassen gaan donderdagochtend ‘jumpen’ bij het trampolinepark van Jump-In bij The Wall, Hertogswetering 173 in Utrecht. De 2de-jaars klassen gaan die dag bowlen bij Bison Bowling in Maarssen. Voor beide activiteiten geldt dat de leerlingen hier op eigen gelegenheid naartoe komen. Mocht dit voor uw kind een probleem zijn, meld dit dan tijdig bij de mentor van uw kind. Over de exacte tijden ontvangt u later meer informatie.
  • Vrijdag 23 december – samenkomen op school met de mentor en afsluiting van het schooljaar. Uw kind krijgt die dag zijn/haar rapport mee naar huis en mag gaan genieten van een welverdiende vakantie. NB…in de 2de week na de kerstvakantie, op woensdag 18 januari, hopen de mentoren en vakdocenten u te ontmoeten op de ouderavond. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer informatie.

Tot slot wil ik u, mede namens de mentoren van de LO onderbouw een fijne vakantie toewensen en een heel gezond en voorspoedig 2023!

Eric van der Meulen

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning onderbouw

Deel dit bericht
X