1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo1: nieuwsbrief klas B13 t/m B16

Vmbo1: nieuwsbrief klas B13 t/m B16

In dit bericht staat informatie over de ouderavond op woe 18 januari, informatie over bijles, over het 1e cijferrapport en meer

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de klassen B13 t/m B16. Met Sinterklaas en kerst in het vooruitzicht gaan wij een drukke periode tegemoet.
Een aantal zaken die van belang zijn zal ik hieronder met u delen.

Rekenen op magister
Vanaf nu zullen wij de cijfers die de leerlingen halen bij het vak rekenen zichtbaar maken op magister. Op deze manier heeft u inzicht op de vorderingen die uw kind maakt bij dit vak. Het cijfer zal niet op het rapport verschijnen, omdat het niet van belang is voor de overgang van uw kind. Uiteraard is het wel belangrijk dat er vorderingen gemaakt worden, aangezien rekenen bij verschillende vakken van belang is.

Rapport
Op woensdag 7 december moeten alle cijfers voor het eerste cijferrapport ingeleverd zijn door de vakdocenten. De leerlingen hebben nu de tijd om alles in te halen. Niet ingeleverd werk zal worden becijferd met een 1. Het rapportcijfer is een gemiddelde van alle behaalde cijfers tot nu toe. 14, 15 of 16 december zal het rapport worden meegegeven aan uw kind.
Op het rapport treft u ook een voorlopig advies aan. Dit is het advies dat naar aanleiding van de cijfers wordt gegeven aan uw kind. Uw ziet dus direct of uw kind boven verwachting heeft gescoord, dus hoger dan het advies dat door de basisschool is gegeven, of dat uw kind nog een tandje bij zou kunnen zetten om aan dit advies te voldoen.
Bij het tweede cijferrapport krijgt uw kind weer een voorlopig advies.
Bij het derde en laatste cijferrapport van dit schooljaar krijgt uw kind wederom een voorlopig advies. Aan de hand van dit advies zullen wij de klassen, indien nodig, opnieuw indelen. Wanneer uw kind niet aan de Kader/Mavo normen voldoet zou het kunnen zijn dat uw kind naar een BBL klas gaat in jaar 2. Uiteraard onderhoudt de mentor hier contact over met u.
Alle leerlingen uit B14 t/m B16 krijgen 2 rapportkaarten mee. Een kaart op BBL-niveau en een kaart op KBL/MAVO-niveau.
De leerlingen uit B13 krijgen een rapportkaart mee op BBL-niveau.

Ouderavond
Op woensdag 18 januari vindt de ouderavond plaats naar aanleiding van het rapport. Er kan deze avond met 3 docenten per leerling afgesproken worden. Een uitnodiging hiervoor volgt. Let u er goed op dat u zich op tijd inschrijft. Na de genoemde datum is inschrijven niet meer mogelijk.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer u uw kind meeneemt naar deze avond.

Bijles
Na de kerstvakantie zal er gestart worden met bijles voor de leerlingen die dit nodig hebben. Bijles gebeurt in overleg met de ouders. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt voor bijles zijn de leerlingen verplicht om deze te volgen. Bijles is bedoeld voor vakken waar uw kind een onvoldoende voor staat en waarvan wij denken dat het nodig is. Uiteraard kunt u ook zelf een verzoek indienen. U ontvangt hier nog bericht over.

Sinterklaas
Volgende week zal er tijdens de mentorles aandacht zijn voor het vieren van Sinterklaas. In de meeste gevallen zal het gaan om het zogenaamde dobbelspel. Uw kind wordt hiervan door de mentor op de hoogte gesteld.

Kerst
Na Sinterklaas volgt de volgende gezellige periode: kerst. In de week voor de kerstvakantie zijn er allerlei activiteiten op school. Zo is er bijvoorbeeld een sportdag en vieren wij de laatste vrijdag samen kerst. Ook hiervan ontvangt u nog nader bericht.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen wij dit graag. Dit kan uiteraard via de mentor of via mijzelf.
Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
X