1. Home
  2. Nieuws
  3. Klas 2: informatie profielkeuzes

Klas 2: informatie profielkeuzes

In deze brief staat informatie over o.a. de profielkeuze, een workshop en een profielinformatie-avond.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief willen wij u informeren over het proces van het maken van de profielkeuzes van de leerlingen in klas 2. Uw zoon / dochter heeft afgelopen weken kennisgemaakt met alle profielen tijdens een PPO-(praktische profieloriëntatie)les. Een enkele groep moet nog kennismaken met een profiel, dit wordt zo snel mogelijk ingeroosterd.

Workshop
Volgende week en de week erop krijgen de leerlingen in de klas een workshop, gegeven door Praktijk Pracht. In deze workshop staat onder andere het kiezen van een profiel centraal. Deze workshop is twee keer een blokuur en afsluitend één lesuur. De leerling ziet deze workshop in het rooster terug als “act”.

Twee keuzes maken
Na de workshop ontvangt elke leerling via magister een link naar een formulier waarin de leerling twee profielen moet kiezen die de leerling interessant vindt.
Wij raden u aan om het gesprek met uw kind aan te gaan over welke profielen zij willen kiezen en waarom, u kent uw kind tenslotte het best. U vindt een brochure met informatie over onze profielen hier. U kunt uiteraard te allen tijde contact opnemen met de mentor van uw kind om te overleggen.
De keuze kan ingevuld worden uiterlijk tot de maandag na de herfstvakantie.

Vervolg PPO
De twee profielen die de leerling heeft gekozen gaat hij / zij langere tijd volgen. De eerste periode zal tot eind januari lopen en de volgende tot begin april.

Profielinformatie-avond
Op woensdag 12 april is er een profielinformatie-avond waarvoor u als ouder / verzorger uitgenodigd bent. U kunt zich daar laten informeren over de verschillende profielen. Een uitnodiging daarvoor en de precieze invulling van de avond volgt in het voorjaar.

Definitieve keuze
In de week van 17 april maakt de leerling een definitieve keuze over het te volgen profiel in klas 3 en 4.
Na de meivakantie start de leerling bij het gekozen profiel.

Loting
Het kan voorkomen dat er meer leerlingen een bepaald profiel kiezen dan dat we het profiel kunnen aanbieden. Dit heeft te maken met ruimtebeperkingen of veiligheidseisen. In dat geval treedt het protocol profielkeuze en loting in werking. U vindt dit protocol als bijlage bij dit bericht.

Theoretische Leerweg (betreft leerlingen uit de B24 en B25)
Ook als uw zoon of dochter de theoretische leerweg (mavo) wil gaan doen dan zal hij of zij een profiel moeten kiezen. De reden hiervoor is dat het voortkomt dat er leerlingen zijn die toch de keuze maken om KBL te gaan doen in plaats van TL, hun keuze is dan reeds bekend. Ook kan het zo zijn dat een leerling uiteindelijk niet naar de TL wordt bevorderd, ondanks de wensen daarvoor.

Met vriendelijke groet,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

E. van der Meulen
Afdelingsleider Lichte Ondersteuning onderbouw
[email protected]

Mentor B21: I van Selm [email protected]
Mentor B22: Robianne [email protected]
Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]

Deel dit bericht
X