1. Home
  2. Nieuws
  3. Klas 1: dieren op school 7 oktober

Klas 1: dieren op school 7 oktober

In dit bericht staat informatie voor klas 1 over de uitgestelde dierendag op het Broeckland College.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u ongetwijfeld van uw kind gehoord heeft vieren wij op vrijdag 7 oktober dierendag op onze school.

Op deze dag mogen de leerlingen hun huisdier mee naar school nemen. Dit gaat in overleg met de docent NG en/of de mentor en uiteraard in overleg met u.

Wij hebben duidelijk met de leerlingen besproken dat er alleen dieren mee mogen die goed tegen drukte kunnen en ook goed kunnen met andere dieren.

Het rooster voor de dierendag is terug te vinden in magister. In het kort geldt het volgende:
• B14 t/m B16 heeft de eerste 3 lesuren dierendag (8.30 uur – 11.15 uur)
• B11 t/m B13 heeft de laatste 3 lesuren dierendag (11.15 uur – 14.05 uur)

Hierna of hiervoor zijn de leerlingen vrij.

De honden kunnen tussentijds uitgelaten worden. Uiteraard verwachten wij dat de leerlingen zelf opruimen indien nodig.

Er komen deze dag een aantal gastdocenten naar school. Wij verwachten nog meer dan anders dat de leerlingen zich tijdens deze lessen naar behoren gedragen. Wilt u dit thuis met uw kind nog eens bespreken?

Wij hopen op een leuke, gezellige, leerzame dag met veel huisdieren!

Vriendelijke groet, mede namens de heer van der Meulen en de mentoren,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1

Deel dit bericht
X