1. Home
  2. Nieuws
  3. Onderbouw: Wijziging procedure gemiste toetsen

Onderbouw: Wijziging procedure gemiste toetsen

In deze brief informeren wij u over een extra toetsweek in klas 2 en de procedure van gemiste toetsen door leerlingen.

Gemiste toetsen
Wanneer een leerling een toets niet kan maken vanwege afwezigheid dan noteert de docent “inhalen” in magister bij het toetsresultaat.
Wanneer de leerling weer op school is maakt de docent een afspraak om de toets in te halen. Dit inhalen gebeurt buiten de lessen om in de mediatheek. De docent noteert de afspraak in de magisteragenda van de leerling.
Als de leerling bij het inhalen van de toets mét geldige reden weer afwezig is dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Als de leerling zonder geldige reden afwezig is, dan wordt het inhaalmoment opgeschoven naar de inhaalweek.

Inhaalweken
Twee weken voor het krijgen van het rapport (C1, C2 en eindrapport) is er een inhaalweek. Toetsen die nog niet zijn ingehaald kunnen dan nog worden ingehaald voor de betreffende periode.
Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de openstaande toetsen en wanneer het inhaalmoment is. Wanneer hier geen gebruik van wordt gemaakt door de leerling dan wordt het cijfer definitief gewijzigd in een 1,0.
De inhaalmomenten zijn in de weken 48 (28 nov-2 dec), 11 (13 mrt-17 mrt), 25 (19 jun-23 jun).

Extra toetsweek in klas 2
Voor leerlingen is de overstap naar klas 3 vaak vrij groot. Dit komt mede door de SE-weken (toetsweken met examens) die vanaf dan plaatsvinden. Om de leerlingen hier meer aan te laten wennen en meer te trainen in het plannen hiervoor is er besloten om een extra toetsweek in te voeren. Deze vindt plaats in week 8 (maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 februari). Op deze dagen is er verder geen les. Vanaf donderdag worden de lessen weer hervat.

Met vriendelijke groet,

A.M. Vader, afdelingsleider klas 1 ([email protected])
B. van Barneveld, afdelingsleider klas 2 ([email protected])
E. van der Meulen, afdelingsleider lichte ondersteuning klas 1&2 ([email protected])

Deel dit bericht
X