1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo 2: nieuwsbrief 1 voor B23, B24 en B25

Vmbo 2: nieuwsbrief 1 voor B23, B24 en B25

In deze nieuwsbrief informatie over PPO, bepalen van het niveau, een ouderavond en meer.

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

In deze brief wil ik u informeren over een aantal zaken rondom de start van uw kind in klas 2. Dit betreft de eerste ouderavond, de introductiedag, de lessen en het rooster, bepalen van het niveau en het vak PPO.

De eerste ouderavond en de mentoren
Op woensdag 21 september om 19.30 uur start de kennismakingsavond voor de ouder(s)/verzorger(s) met de mentor van hun kind. Wij zouden het zeer op prijs stellen als er minimaal één ouder/verzorger per leerling aanwezig is op deze avond. U hoeft zich hier niet voor op te geven, maar kunt iets voor 19.30 uur gewoon de school binnen lopen.

De introductiedag
Afgelopen woensdag zijn wij met elkaar gestart bij natuurzwembad De Meent in Breukelen. Leerlingen konden hier suppen, kanoën, zwemmen, airbubblen en nog meer. Het was een erg geslaagde dag met een relaxte sfeer, die wij hopelijk voortzetten op school.

De lessen
De eerste lessen zijn een feit. De eerste dagen is er altijd veel uitval, omdat docenten betrokken zijn bij introductie-activiteiten van andere leerjaren. Vanaf volgende week draaien we volgens het standaard rooster, die leerlingen op magister moeten bekijken.
Wij zijn als school over op een nieuw roosterprogramma. Helaas is nog niet alles 100% in orde, hier en daar kan dat voor onduidelijkheden zorgen. Op donderdag kloppen de lesuren op magister niet, maar de lestijden wel. Dit is dan ook waarnaar gekeken moet worden. We hopen dat dit snel is opgelost.
Helaas beginnen de leerlingen met één uur minder Duits per week. Hun docent, mevrouw Rollman, is geopereerd, maar daar is een complicatie bij opgetreden. Helaas is zij nog niet in staat om volledig haar lessen te geven. Wij hopen voor haar, en de leerlingen, dat dit een tijdelijke situatie is.

Bepalen van het niveau
Leerlingen van de B23 zitten in principe al op het niveau waar zij hun examen gaan doen: de basisberoepsgerichte leerweg.
Leerlingen van de B24, B25 zitten dit jaar nog in een gemengde klas. Deze leerlingen ontvangen cijfers op basisberoepsgericht niveau (BBL) en kaderberoepsgericht / theoretisch niveau (K/T). Aan de hand van de cijfers op K/T-niveau wordt uiteindelijk gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. De eisen die gesteld worden aan de niveaus zijn als volgt:

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):

  • Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.


Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):

  • Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
  • Op KGT/TL niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
  • Op KGT/TL niveau minimaal 39 punten. Maximaal één 4. Geen cijfer onder de 4.

 

Theoretische Leerweg / MAVO:

  • Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
  • Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
  • Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

Leerlingen ontvangen een rapport net voor de kerstvakantie en eind maart. U kunt uiteraard op elk moment de cijfers raadplegen op magister. Als u problemen heeft met inloggen in magister kunt u een email sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij wat het probleem is en welke leerling het betreft.

PPO
Volgende week begint het vak PPO (praktische profieloriëntatie), waarbij leerlingen kennismaken met alle profielen die wij aanbieden op het Broeckland College. Als uw kind BBL of KBL als niveau gaat doen in de bovenbouw dan gaan zij ook een profiel volgen. PPO is onderdeel van het maken van deze keuze.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u deze stellen aan de mentor, dat is uw eerste aanspreekpunt, of aan mij. Ik ben te bereiken via het telefoonnummer van school (zie onderkant brief) of via mijn mailadres. Ik ben dinsdag t/m vrijdag werkzaam. Ik ga uit van een prettige samenwerking dit schooljaar!

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,

B. van Barneveld
Afdelingsleider klas 2 vmbo
[email protected]

Mentor B23: G. de Vos [email protected]
Mentor B24: M. Schellekens [email protected]
Mentor B25: A. Boekeloo [email protected]

Deel dit bericht
X