1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwsbericht afronding en start schooljaar

Nieuwsbericht afronding en start schooljaar

In dit bericht informatie over o.a. afronding schooljaar 21-22, zomervakantie, nieuwbouw en begin schooljaar 2022-2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Het schooljaar zit erop. Ook dit jaar was het weer een intensief jaar doordat corona in meerdere fases invloed heeft gehad op het onderwijs. Ik wil u dan ook bedanken voor de flexibiliteit die u heeft getoond. We hopen op een normaal schooljaar 2022-2023.

Volgend schooljaar

Op dinsdag 23-08-2022 ontvangen we de leerlingen weer voor het eerst in het nieuwe schooljaar. Dit zijn de tijden:
11.30 Ontvangst leerlingen klas 2.
12.30 Ontvangst leerlingen klas 1.
12.30 Ontvangst leerlingen klas 3.
13.00 Ontvangst leerlingen klas 4.

Zomerperiode en bereikbaarheid
Gedurende de zomervakantie is het Broeckland College gesloten. We zijn dan niet bereikbaar per mail en telefoon.
Voor deze periode is er wel een nood e-mailadres aangemaakt waar bij ernstige situaties, een bericht naar gestuurd kan worden. Dit mailadres wordt eens per 24 uur gecontroleerd. Zo blijven we voor dergelijke noodgevallen bereikbaar. Het adres is: [email protected].

Mails van algemene (niet dringende) aard zullen vanaf 19 augustus 2022 weer worden behandeld en kunnen worden gestuurd naar [email protected].

Nationaal programma onderwijs
Op het Broeckland College geven we ook volgend jaar vorm aan het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is gestart naar aanleiding van de coronacrisis. Het doel van dit programma is het onderwijsleerproces gericht te versnellen. Begin van het schooljaar ontvangt u gerichte informatie over het programma. Een belangrijk organisatorisch punt is dat we ook volgend schooljaar op iedere donderdag werken met een 40 minuten rooster zodat er in de middag ruimte is voor bijlessen en ondersteuningsactiviteiten.

 

Nieuwbouw Broeckland College
Op dit moment zijn er achter de schermen druk bezig om nieuwbouw voor het Broeckland College te realiseren. De nieuwbouw komt op de huidige locatie. Nieuwbouw geeft een prachtig perspectief voor het vmbo onderwijs in de regio.
De planning is dat vanaf januari 2023 het voorste deel van het gebouw gesloopt zal worden. Daarna start de bouw van het nieuwe gebouw. Het nieuwe gebouw is volgens planning gereed in de zomer van 2024. In de tussenliggende periode maken we gebruik van twee tijdelijke schoolgebouwen. Voor de klassen 1 en 2 komt een tijdelijk gebouw bij de sporthal. Voor de bovenbouw komt het op de huidige locatie. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar geven we regelmatig een update van de ontwikkelingen. Hieronder is een afbeelding te vinden van het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw.

Meting onder leerlingen over welbevinden en schoolklimaat/veiligheid
In de maanden maart en april is onder de leerlingen van het Broeckland College een meting gedaan over welbevinden en schoolklimaat/veiligheid. Het jaarlijks meten van de tevredenheid vinden we belangrijk omdat dit informatie geeft over wat goed gaat en wat verder verbeterd kan worden. De algemene score is 6,9 op tevredenheid en 8,6 op sfeer en veiligheid.
De volgende onderwerpen scoorden het sterkst: De hulp van leraren, tevredenheid over mentor, de extra activiteiten, gebruik van computers, gebruik nieuws in de klas, hulp bij achterblijvende resultaten en wat de leerlingen leren. Verbeterpunten zijn: Iets doen met de mening van leerlingen en meer duidelijkheid over regels. Op basis van de analyse zorgen we als school voor gerichte acties om verder te verbeteren.

Uitkomsten tevredenheidsonderzoek ouder(s)/verzorger(s)
In de maanden maart en april is onder de ouder(s)/verzorger(s) van het Broeckland College een tevredenheidsmeting gedaan. Het jaarlijks meten van de tevredenheid vinden we als school belangrijk omdat dit informatie geeft over wat goed gaat en wat verder verbeterd kan worden. Het algemene beeld laat zien dat er een hoge mate van tevredenheid is. De algemene tevredenheid heeft een score van 7,7.
De volgende onderwerpen scoorden het sterkst: Aansluiting op niveau, goede begeleiding, tevredenheid mentor, hulp bij onderpresteren, voldoende ict middelen, informatievoorziening, en contact krijgen met de school. Relatief laag scoorden: extra aandacht voor motivatie, informatie over leervorderingen, en hoe we omgaan met problemen. Op basis van de analyse zorgen we als school voor gerichte acties om verder te verbeteren.
Rest mij om iedereen een hele fijne en welverdiende vakantie te wensen.

Met vriendelijke groet,
Guido van Hoek

Deel dit bericht
X