1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo klas 3: nieuwsbrief 11

Vmbo klas 3: nieuwsbrief 11

in deze nieuwsbrief informatie over excursies, LOB en stage, regels tijdens het SE en meer

Beste leerling, ouder, verzorger,

In deze brief belangrijke mededelingen over de laatste weken.

Terug kijken
We kijken met veel plezier terug op het uitje met overnachting. Ondanks dat het weer niet altijd meezat, heeft het veel positiviteit gebracht. Het doel: “Samen werken en samen zijn” is zeker behaald en dat merken we allemaal terug binnen de school en de lessen.

Biologie en Nask
Aanstaande vrijdag, 17 juni, gaan de leerlingen met biologie in hun pakket naar het Naardermeer. Ze gaan met een boot over het Naardermeer, waarbij er uitleg komt over het dieren – en plantenleven in en rond het meer. Deze informatie verwerken de leerlingen op de dag zelf en de stof komt terug in een PTA opdracht/toets.
Door absentie van de docent biologie in B3, heeft er een verandering in het rooster plaatsgevonden. De voorbereiding van het SE van Nask is bijna klaar, waardoor meneer La Nooy op bepaalde momenten in het rooster biologie geeft in plaats van Nask. Op deze manier worden alle leerlingen voldoende voorbereid op het komende SE.

Duits
Mevrouw Rollman is nog herstellende van een operatie. Het is niet gelukt om haar lessen te laten vervangen, waardoor het niet lukt om het PTO-PTA volledig af te ronden. De leerlingen met het vak Duits worden via een brief op de hoogte gesteld over de veranderingen.

LOB en stage
Het driehoek gesprek tussen leerling-ouder-mentor heeft niet plaats kunnen vinden. Iedere leerling heeft een Power Point Presentatie gemaakt en gepresenteerd bij het vak Nederlands. Deze presentatie kan ook gebruikt worden bij de kennismaking met de nieuwe mentor in klas 4. Het is daarom belangrijk om de presentatie goed te bewaren in het LOB dossier.

Aan dit dossier zit ook de methode Qompas gekoppeld. De opdrachten die hierin staan moeten dit jaar afgerond zijn. Hier kunnen de leerlingen ook thuis aan werken. Het moet af zijn tot en met onderdeel 12. De leerlingen kunnen inloggen via https://vmbo.qompas.nl/

Maatschappijleer, KCKV en gym
In klas 3 worden de vakken maatschappijleer en KCKV afgesloten. Het vak KCKV moet met een voldoende worden afgesloten. Indien nodig zal de leerling een extra opdracht krijgen. Deze zal in de SE-week ingeleverd moeten worden.
Bij gym is aanwezigheid verplicht, bij teveel absentie zal er een vervangende opdracht volgen. Deze moet tijdig afgerond worden (binnen twee weken).

Het gemiddelde cijfer van maatschappijleer is tevens het examencijfer voor volgend jaar. Zoals al eerder is vermeld kan het cijfer meetellen als compensatiepunt bij de slaag/zakregeling in klas 4. De compensatie geldt bij een 6,5 of hoger. Het is dus belangrijk om je laatste SE goed te maken!

Stage klas 4
In klas 4 hebben de leerlingen van de basis- en kadergerichte leerweg iedere vrijdag een stagedag.
Hiervoor moet de leerling zelf een stage zoeken. De leerling heeft van de mentor hierover een brief ontvangen, samen met een stageovereenkomst die vóór 24 juni weer getekend op school moet worden ingeleverd bij de mentor. Leerlingen van de K31 leveren de brief in bij meneer La Nooy.

LWT
Binnen onze school bieden wij de mogelijkheid om een Leer- Werk- Traject (LWT) te volgen in klas 4. Dit is ook een mogelijkheid om een basis diploma te halen met een doorstroom mogelijkheid naar MBO-niveau 2. Maandag en dinsdag zijn schooldagen, de rest van de week loopt een leerling stage.
Voor leerlingen die hiervoor, volgens het team, in aanmerking komen, zijn er al gesprekken gaande.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact op nemen met mevrouw Fronik; [email protected]

De laatste weken
Op 9 juli gaat de vakantie beginnen, voordat het zover is nog de belangrijkste data op een rij:

15 juni examenuitslag klas 4. Profielvakken vervallen
16 juni excursie Loon op Zand voor de leerlingen Groen
17 juni excursie Naardermeer voor alle leerlingen met het vak biologie
20 t/m 24 juni laatste lesweek, inleveren stageformulieren
27 juni t/m 1 juli SE week
28 juni Afsluiting van het vak KC met een voorstelling. Dit staat als activiteit in het rooster en is verplicht.
1 juli Inhalen gemiste toetsen/ afronden van klas 3. Dit staat als activiteit in het rooster. Blijf deze dag beschikbaar. Je kan om verschillende redenen op school verwacht worden.
4 juli Inleveren van de boeken. Het rooster komt op de site of via een bericht in Magister.
5 juli Overgangsvergadering. Indien nodig neemt je mentor contact met je op.
7 juli Personeelsdag. De school sluit om 12.00 uur.
8 juli Ophalen van je rapport. Vakantie!

We beginnen op dinsdag 23 augustus.
Klas 4 start om 13. 00 uur. Het is een kennismaking met hun mentor, klas en afdelingsleider.

Regels tijdens het SE
Ter herinnering nogmaals de regels rondom een SE:

  • Je bent een paar minuten voor tijd in het lokaal.
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een rekenmachine, geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Bij een 1-uurs toets mag je, als je klaar bent na een half uur weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant beide hun verhaal hebben verteld, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

Als we elkaar niet meer spreken of zien, alvast een hele fijne vakantie toegewenst namens het hele team!

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO

 

Deel dit bericht
X