1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo2 B23-B26: Laatste schoolweken

Vmbo2 B23-B26: Laatste schoolweken

Betreft: Laatste weken schooljaar 2021-2022 B23, B24, B25, B26 Breukelen, 9-6-2022

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Het einde van het schooljaar komt in zicht. In deze brief bericht ik u over de laatste activiteiten, de overgang naar volgend jaar, het inleveren en bestellen van boeken, het ophalen van het rapport en de klassen van volgend jaar.

De rest van het jaar
De rest van het jaar bestaat uit nog een paar weken les, een excursie, toetsdagen en Walibi.

Lessen en excursie Vught
Na deze week zijn er nog twee weken les en er vindt een excursie plaats. De excursie gaat naar concentratiekamp Vught. De leerlingen hebben in de lessen de Tweede Wereldoorlog behandeld en uiteraard ook de Jodenvervolging. Er vinden nog twee lessen plaats over dit onderwerp ter voorbereiding op onze excursie naar Vught. Daar krijgen de leerlingen een rondleiding door het kamp en kunnen zij alle vragen stellen die zij er nog over hebben.
De B21, B22 en B23 gaan op maandagmiddag 20 juni om 13.00 uur. Terugkomst op school is rond 16.00 uur.
De B24, B25 en B26 gaan op dinsdagmiddag 21 juni om 14.00 uur. Terugkomst op school is rond 16.00 uur.
Voor de excursie zijn er gewoon lessen volgens het rooster. Verdere informatie verschaft de docent Mens & Maatschappij aan de leerlingen.

Toetsdagen, Walibi en inhaaldag
Op maandag 27, dinsdag 28 en woensdag 29 juni zijn er toetsdagen. Leerlingen zien in hun rooster de vakken en het leerwerk. De docenten bereiden hen hier op voor. Toetsen in de toetsweek tellen niet zwaarder mee dan de normale proefwerken. Het is een oefening voor de examenweken die er in de bovenbouw plaatsvinden. Als uw kind extra hulp nodig heeft met plannen kan hij/zij uiteraard bij de mentor terecht.
Op donderdag 30 juni gaan alle leerlingen van klas één en twee naar Walibi. U ontvangt hier op een later moment een apart bericht over.
Als uw kind ziek is geweest op één van de toetsdagen of een docent wil dat een leerling werk komt inhalen gebeurt dit op vrijdag 1 juli. Dit is dus niet automatisch een vrije dag.

Overgang naar volgend jaar
Op dinsdag 5 juli en woensdag 6 juli vinden de determinatievergaderingen plaats. Leerlingen die voldoen aan de eisen gaan automatisch door naar volgend jaar en het niveau dat volgens de normen bij hun cijfers past. Zie de alinea hieronder, het gedeelte over KBL en TL is alleen relevant voor de leerlingen uit B24, B25 en B26.
Leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen of normen bij hun (gewenste) niveau worden besproken en bij twijfel wordt hierover gestemd door de docenten waarna er een definitief besluit valt. Wanneer uw kind een “bespreekgeval” is, dan licht de mentor van uw kind u in over het genomen besluit.
Als u vragen heeft over de normen, cijfers, in te halen werk, etc. verwijs ik u door naar de mentor of waar van toepassing de vakdocent.
De overgangs- en niveaunormen

Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL):
– Maximaal 3 tekortpunten op het BBL-niveau.

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL):
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op K/T-niveau zijn Nederlands, Wiskunde en Engels voldoende.
– Op K/T-niveau minimaal 39 punten in totaal. Max één 4. Geen cijfer onder de 4.

Theoretische Leerweg (TL) / mavo:
– Geen onvoldoendes op BBL-niveau.
– Op K/T-niveau zijn Nederlands, wiskunde en Engels voldoende.
– Totaal aantal punten op het K/T-niveau is minimaal 45. Voor één vak mag er gemiddeld een 5 staan.

Inleveren van de boeken
Leerlingen leveren hun huurboeken in op maandag 4 juli in de kantine op school.
B23 en B25 om 10.30 uur, B26 om 10.45 uur en de B24 om 11.00 uur.

Bestellen nieuwe boeken
Via magister kunt u de nieuwe boeken bestellen voor volgend schooljaar. Dit kunt u uiteraard pas doen als definitief is of uw kind overgaat en eventueel welk niveau gaat doen. Dit is ruim op tijd om de boeken op tijd in huis te hebben.

Ophalen rapport
Het rapport wordt opgehaald op vrijdagochtend 8 juli bij hun mentor. Leerlingen zien in hun magisteragenda in welk lokaal zij moeten zijn. Ook wordt hier afscheid genomen van de klas en de mentor. Dit is de laatste verplichte schooldag en verlof om eerder op vakantie te gaan mogen wij wettelijk gezien niet goedkeuren. Leerlingen dienen zelf hun rapport op te halen, deze mag niet worden meegegeven aan een ander.

Nieuwe klassen
Veel leerlingen zijn, terecht, benieuwd in welke klas ze komen. En nog belangrijker: bij wie. Dit is pas laat bekend. De nieuwe klassenlijsten hangen op vrijdag 8 juli in de school, dus de leerlingen kunnen dit bekijken wanneer zij hun rapport ophalen.
Ook is dan de nieuwe mentor bekend. Volgend jaar zijn de afdelingsleiders van klas 3 Dhr. La Nooy en Mevr. Fronik.

Tot slot
Op donderdag 4 en vrijdag 5 juli ben ik zelf niet op school/bereikbaar wegens mijn bruiloft. De school is uiteraard telefonisch bereikbaar als u nog dringende vragen heeft die niet kunnen wachten tot na de zomervakantie.
Tot slot wil ik u alvast danken voor de doorgaans prettige samenwerking afgelopen schooljaar. Het was, zoals elk jaar eigenlijk, weer een gedenkwaardig jaar met de nodige uitdagingen. We hebben (ik spreek namens al mijn collega’s) vele leuke, maar ook een aantal minder leuke, en veel leerzame en bijzondere momenten beleefd met de leerlingen. Volgend jaar zitten de meesten al in de bovenbouw en worden er al examens afgenomen! Ik ga er vanuit dat ik de meeste leerlingen over een kleine twee jaar kan zien stralen bij hun gala en diploma-uitreiking.
Mocht ik u niet meer spreken dan wens ik u alvast een prettige zomer toe.

Mede namens het mentorenteam van klas 2, met hartelijke groet,

B. van Barneveld ([email protected])
Afdelingsleider klas 2 vmbo

Mentor B23: G. de Vos ([email protected])
Mentor B24: D. Dijkstra ([email protected])
Mentor B25: A. Boekeloo ([email protected])
Mentor B26: M. Schellekens ([email protected])

Deel dit bericht
X