1. Home
  2. Nieuws
  3. Lo1 en lo2: nieuwsbrief einde schooljaar

Lo1 en lo2: nieuwsbrief einde schooljaar

In deze nieuwsbrief informatie over het inhalen van toetsen, de toetsweek, Walibi en meer

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van de B11, B12 en B21, B22,

Het schooljaar is bijna ten einde. Ook dit jaar hebben we te maken gehad met uitval door Corona, ouderavonden via Teams etc. Met elkaar kunnen we stellen dat we er het beste van hebben gemaakt en met vertrouwen zien we het nieuwe schooljaar tegemoet.

Graag informeer ik u over een aantal zaken die in de laatste weken gaan spelen:

Inhalen toetsen en PO’s
Tot uiterlijk vrijdag 1 juli kunnen de leerlingen alle nog in te halen toetsen maken en praktische opdrachten inleveren. Dit gebeurt in onderling overleg tussen docent en leerling, maar van de leerlingen wordt verwacht dat zij hier een actieve houding in aannemen. Mocht uw zoon/dochter het overzicht kwijt zijn, vraag dan de mentor om hier met uw kind naar te kijken.

Toetsweek voor de onderbouw klassen
Zoals elk jaar sluiten we het jaar af met een toetsweek voor alle onderbouwers. De toetsen starten op maandag 27 juni en de laatste toetsen worden afgenomen op woensdag 29 juni. Het rooster voor de toetsweek komt in magister te staan.

Schoolreisje naar Walibi
Op donderdag 30 juni gaan we met alle onderbouw klassen naar Walibi en sluiten daarmee gezamenlijk het schooljaar af. We vertrekken die dag vanaf school om 10:15u en zullen rond 17:30u weer terug op school zijn. Meer informatie hierover ontvangt u binnenkort.
Heeft u vragen over ons verblijf in Walibi, meldt u zich dan bij de mentor van uw kind.

Boeken inleveren
U heeft of gaat binnenkort via Iddink een mail ontvangen over de manier waarop de boeken dit jaar aangeleverd dienen te worden. Ik wil u dringend verzoeken er bij uw kind op toe te zien dat dit op de goede manier gebeurd.
De boeken worden ingeleverd op maandag 4 juli.

  • Om ..?..(nog te bepalen) uur voor de 1ste jaars (B11, B12).
    De leerlingen moeten zich op dit tijdstip melden in de aula alwaar de boeken worden ingenomen.
  • Om 10:30u voor de 2de jaars (B21, B22).
    Op aangegeven tijdstip melden in de aula alwaar de boeken worden ingenomen.

Rapport ophalen
Op vrijdag 8 juli worden de rapporten opgehaald. De rapporten worden uitsluitend aan de leerlingen zelf meegegeven en afgegeven door de mentor.
Het rooster voor die dag is nog in de maak. U wordt hierover op een later tijdstip geïnformeerd.

Afdelingsleider Lichte Ondersteuning Bovenbouw
Voor onze huidige LO-2 leerling geldt dat zij de onderbouw gaan verlaten en hun weg gaan vervolgen naar de bovenbouw. Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het belangrijk om te weten dat mevrouw Fronik de afdelingsleider is van de bovenbouw. U zult bij aanvang van het schooljaar spoedig kennis met haar maken. Heeft u al vragen voor mevrouw Fronik dan kunt u haar bereiken onder het volgende mailadres: [email protected]

Start nieuwe schooljaar
Op dinsdag 23 augustus worden de leerlingen op school verwacht. Voor de nieuwe LO-2 (huidige B11 en 12) wordt verwacht dat zij die dag om 11:30u aanwezig zijn. Zij zullen het rooster ontvangen en kort het e.e.a. bespreken met hun mentor. De eerste jaars leerlingen worden om 12:30u op school verwacht.

Woensdag 24 augustus gaan de 2dejaars een sportieve start maken in het Klimbos bij de Lage Vuursche. U ontvangt hier nog informatie over. Op donderdag zullen de lessen starten volgens aangegeven rooster in magister.

De leerlingen die aankomend schooljaar starten in LO-3 zullen worden geïnformeerd door mevrouw Fronik m.b.t. de start van het schooljaar.

Tot slot……
….en zo komt er dan langzamerhand een einde aan alweer een redelijk bewogen schooljaar. We gaan er vanuit dat we een schooljaar tegemoet gaan zonder allerlei beperkende maatregelen. Mocht het toch anders lopen, dan wordt u hier tijdig van op de hoogte gebracht.
Ik wil u danken voor uw inzet thuis en de goede samenwerking en natuurlijk een dikke duim voor de leerlingen en het onderwijzend personeel!!

Ik wens u een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe jaar.

Mede namens de mentoren van de LO onderbouw, vriendelijke groet,

Eric van der Meulen
Afdelingsleider Lichte Ondersteuning onderbouw

Deel dit bericht
X