1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo1 B13, B14 en B15: nieuwsbrief 7

Vmbo1 B13, B14 en B15: nieuwsbrief 7

In deze nieuwsbrief informatie over de sportdag, toetsdagen, Walibi, boeken inleveren en meer

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het eind van het schooljaar komt nu echt in zicht. Dit betekent dat uw kind alweer bijna een jaar een echte Broeckland-leerling is. Zo onwennig als het misschien bij de start van het jaar was, zo gewoon is alles nu geworden. En wat fijn ook dat we op 1 week na een gewoon schooljaar hebben kunnen draaien, zonder coronamaatregelen. De regelmaat zit er bij de meeste leerlingen gelukkig weer goed in.

Voor de meeste leerlingen is het al duidelijk dat zij overgaan naar klas 2, andere leerlingen moeten nog even een tandje bijzetten. Uiteraard kan dat nog, het schooljaar is tenslotte nog niet helemaal voorbij.

SPORTDAG
Op dinsdag 7 juni vindt onze jaarlijkse atletieksportdag weer plaats. De sportdag vindt voornamelijk buiten plaats. Wij hopen natuurlijk op mooi weer. Mocht het weer het niet toelaten om buiten te sporten, dan zorgen wij voor een alternatief binnen. Wij verwachten de leerlingen om 8.45 uur in de sporthal. De dag duurt tot ongeveer 12.00 uur. Hierna zijn de leerlingen vrij van lessen en mogen zij naar huis.

TOETSDAGEN
Maandag 27 juni t/m woensdag 29 juni staan in het teken van de toetsdagen. De leerlingen komen deze dagen alleen naar school om 2 of 3 toetsen te maken. Hierna zijn zij vrij om te kunnen leren. Het rooster voor deze dagen verschijnt deze week in magister. Voor 10 juni zetten de vakdocenten het te leren werk bij het vak in magister. De toetsen tellen mee als een normaal proefwerk.

WALIBI
Op donderdag 30 juni gaan wij met alle leerlingen van klas 1 en 2 naar Walibi. Na 2 jaar kunnen wij dit gelukkig weer organiseren. De ervaring leert dat dit altijd een hele gezellige dag is voor de leerlingen en een leuke gezamenlijke afsluiting van het schooljaar. U ontvangt uiteraard nog bericht over de tijden.

VRIJDAG 1 JULI
In principe is dit voor de leerlingen een vrije dag. Het kan echter zijn dat wij uw kind deze dag nog wel op school verwachten. Bijvoorbeeld om inhaalwerk te maken, extra werk te maken, of om andere redenen. Houdt u hier dan ook rekening mee.

BOEKEN INLEVEREN
Op maandag 4 juli moeten de boeken ingeleverd worden. Het schema voor het inleveren van de boeken volgt.

DINSDAG 5 JULI T/M DONDERDAG 7 JULI
Dit zijn voor de leerlingen vrije dagen, tenzij leerlingen nog werk moeten inhalen of extra werk moeten maken, of om andere redenen. Tijdens deze dagen zullen wij vergaderen over de overgang van de leerlingen en zullen de nieuwe klassenindelingen gemaakt worden.

VRIJDAG 8 JULI
Op deze dag komen de leerlingen hun rapport ophalen bij de mentor. Let op: rapporten worden niet meegegeven aan klasgenootjes en de rapporten worden ook niet opgestuurd. Wij verwachten deze ochtend alle leerlingen op school.
Op deze dag wordt ook de nieuwe klassenindeling bekend gemaakt aan de leerlingen.
Tijdstip volgt.

SAMENGEVAT
Wij hebben nog 3 “echte” lesweken, 1 week toetsen en Walibi en 1 laatste week voor de zomervakantie waarbij de leerlingen hun boeken moeten inleveren en hun rapport moeten ophalen.
Op vrijdag 8 juli start de zomervakantie.

START SCHOOLJAAR 22/23
Maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar. Verdere informatie volgt.

Ik hoop u hierbij alvast een goed overzicht te hebben gegeven van deze laatste 5 schoolweken.
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dit graag.

Vriendelijke groet,
Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

Deel dit bericht
X