1. Home
  2. Nieuws
  3. Buurtbewoners: verkeerssituatie gala

Buurtbewoners: verkeerssituatie gala

In dit bericht informatie over de verkeerssituatie in de buurt tijdens het gala.

Geachte buurtbewoners van het Broeckland College,

Donderdag 2 juni a.s. kunnen wij eindelijk weer onze traditionele gala-avond voor de leerlingen uit onze 4e klassen houden. Vanaf 18.30 uur zullen de leerlingen bij onze school arriveren en om ongeveer 19.30/20.00 uur gaan we naar binnen.
Vanaf ongeveer 20.00 uur zal het feest van start gaan en mogelijk zult u daar dus enige geluidshinder van ondervinden tot 23.30 uur. Wij vragen om begrip hiervoor van uw kant.

We laten, i.o.m. de gemeente, de leerlingen met hun galavoertuigen verzamelen op de parkeerplaats bij de Stinzenhal in de wijk Broeckland, waar personeelsleden van onze school aanwezig zullen zijn om e.e.a. in goede banen te leiden.
Vanaf daar zullen ze dan langs de Broekdijk-oost, de Kanaaldijk-oost, de Stationsweg zo de Engel de Ruijterstraat inrijden waarna ze voor het hek van de school uit zullen stappen. Daarna rijden de galavoertuigen naar de Brugoprit alwaar een verkeersregelaar zal staan.

Als u in de wijk woont, die voor en links naast onze school ligt (J.E. Boutstraat, W. van Collenstraat, Engel de Ruijterstraat, Dudok de Witstraat en de Huyck Aertsenstraat) en u komt vanaf de brug aanrijden zult u vriendelijk verzocht worden om even rechtdoor te blijven rijden en via de rotonde Breukelen in te gaan. Zo ontstaat er zo min mogelijk verkeersoverlast en opstopping en kunnen de galavoertuigen zoveel mogelijk ongehinderd weer vertrekken.

We willen u vragen om er met het parkeren van uw auto in de Stationsweg en de Engel de Ruijterstraat rekening mee te houden dat de lange limousines en de wat bredere voertuigen door deze straten heen kunnen en ook de bocht Stationsweg-Engel de Ruijterstraat kunnen nemen.

We vertrouwen op uw medewerking in deze. Op de hoek aldaar zal ook een verkeersregelaar staan.
Het laatste gedeelte van de Willink van Collenstraat, direct voor onze school, zal afgesloten zijn i.v.m. het gebruik van de T-splitsing.

Gedurende de avond zullen er docenten op het plein surveilleren.
We hopen op weer een hele gezellige avond.

Hopende u zo voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet,

Mw. Brouwer en dhr. Karsemeijer,
Afdelingsleiders klas 4.

Deel dit bericht
X