1. Home
  2. Nieuws
  3. Vmbo 1 B13, B14, B15: Cito

Vmbo 1 B13, B14, B15: Cito

In deze brief informatie over de afname van Cito voor klas B13 en B15

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals ik u aan het begin van het schooljaar heb medegedeeld volgt in deze periode de volgende CITO toets. Deze toetsen zullen plaatsvinden van maandag 16 mei t/m woensdag 18 mei tijdens het 3de en 4de lesuur (tenzij anders vermeld in het rooster).
De leerlingen dienen het volgende mee te nemen:

• Potlood
• Gum
• Rekenmachine
• Leesboek

De leerlingen krijgen in leerjaar 1 tweemaal de CITO toets. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen nog een keer in januari/februari de CITO toets.

Wij nemen de toetsen af om de leerlingen nog beter te kunnen volgen en om indien nodig bij te sturen. Tevens kunnen de uitslagen een rol spelen bij de leerweg bepaling aan het eind van leerjaar 2. In de meeste gevallen zal er aan de hand van de cijfers een duidelijke leerweg naar boven komen. In sommige gevallen is dit echter wat moeilijker te bepalen en zullen wij zowel de uitslagen van de CITO toetsen en de werkhouding een rol laten spelen.

Wanneer uw kind afwezig is tijdens het afnemen van de toetsen, zullen wij een afspraak maken om de toetsen in te halen.

De leerlingen hoeven voor het 3de en 4de lesuur geen lesboeken mee te nemen.

Voor de dyslectische leerlingen geldt dat zij hun toetsen met L2S mogen maken. Zij moeten zelf voor oortjes zorgen.

Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, maar mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,

Anne-Marie Vader
Afdelingsleider VMBO 1
[email protected]

 

Deel dit bericht
Menu
X