1. Home
  2. Nieuws
  3. Klas 3: nieuwsbrief 10

Klas 3: nieuwsbrief 10

In deze brief belangrijke mededelingen over de komende periode tot aan de meivakantie.

SE 4
SE 4 begint op vrijdag 8 april t/m donderdag 14 april.

Regels tijdens het SE
Ter herinnering nogmaals de regels rondom een SE:

  • Je bent een paar minuten voor tijd in het lokaal.
  • Je jas, tas, telefoon en horloge zijn in je kluis.
  • Je hebt twee pennen en een potlood bij je.
  • Afhankelijk van het vak heb je ook nog een geodriehoek, passer, koersmeter, kleurtjes en een woordenboek bij je.
  • Als je te laat bent, maar niet meer dan 30 minuten, meld je je bij je afdelingsleider, die brengt je naar het lokaal.
  • Je mag geen vragen stellen tijdens de toets.
  • Bij een 1-uurs toets mag je, als je klaar bent na een half uur weg; bij een 2-uurs toets na 1 lesuur.
  • Bij onregelmatigheden, zoals spieken, noteert de surveillant op het examenpapier wat er is gebeurd. Nadat jij en de surveillant beide hun verhaal hebben verteld, wordt er een maatregel genomen door de directeur. De maatregel wordt schriftelijk naar je ouders/verzorgers gestuurd. Welke maatregelen dat kunnen zijn kun je in het examenreglement lezen.

Biologie
Door een langere periode van afwezigheid van de biologiedocent en door andere redenen van uitval, hebben we als examencommissie besloten om de biologie toets om te zetten in een praktische opdracht.
Hier hebben we voor gekozen, om de toets en afronding van de afgelopen periode doorgang te geven. Uitstel zal zorgen voor een verzwaring in de volgende periode.
De opdracht zal volgens het SE rooster plaatsvinden op maandag 11 april van 11.15 uur -13.15 uur. De leerlingen maken de opdracht die zij bij aanvang krijgen en werken het individueel achter een computer uit. Zij hebben hier hun ingevulde biologieboek voor nodig én het is verstandig om hoofdstuk 6 goed door te nemen. De leerlingen leveren de opdracht aan het eind via Magister in.
De leerling kan met deze opdracht een goed resultaat behalen door de opdracht goed te lezen, de opdrachten te maken en door de beoordeling die bij de opdracht zit, goed te bekijken en af te vinken wat er af is.
Ze mogen “los” gaan. Dit kan door een mooie, creatieve en inhoudelijke invulling te geven aan deze computeropdracht.

Stage klas 3
Van dinsdag 19 april t/m 22 april is de stageweek van klas 3.
Bijna alle ingevulde stageovereenkomsten zijn binnen, er ontbreken er nog een paar. Willen jullie dit zo snel als mogelijk in orde maken.

Uitje met één overnachting, gewoon omdat het weer kan!
Voor de leerlingen van klas 3 zijn we bezig met het organiseren van een buitenschoolse activiteit met één overnachting.
Afhankelijk van de groep waar de leerling in zit, zal het vanaf maandag 23 mei met overnachting zijn óf vanaf dinsdag 24 mei met overnachting zijn.
Hier zal een eigen bijdrage voor gevraagd worden.
Binnenkort volgt hier meer informatie over, maar SAVE THE DATE!

Excursies E&O
Op donderdag 14 april gaan de leerlingen E&O van klas 3 en 4 naar Den Haag voor een excursie naar de 2e kamer.

Met vriendelijke groet,

D. Fronik afdelingsleider 3 VMBO LO
H.W. La Nooy afdelingsleider 3 VMBO

 

Deel dit bericht
Menu
X